Skip to main content

Ny studieleder for medicin på SDU

Overlæge, Bjarne Rønde Kristensen, OUH, er udnævnt til studieleder for lægeuddannelsen på Syddansk Universitet fra 1. september. Han afløser overlæge Niels Illum på posten.

Bjarne Rønde Kristensen er specialeansvarlig overlæge på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Odense Universitetshospital. En afdeling, hvor han efter 11 år som ledende overlæge, stoppede i denne rolle for at hellige sig andre opgaver. En af disse er altså at sætte sig i spidsen for medicinstudiet på SDU, hvor han nu bliver medlem af studienævnet.

Rollen indenfor uddannelsesområdet er ikke helt ny for Bjarne Rønde Kristensen, da han gennem 19 år har været tilknyttet Sundhedsstyrelsen som inspektor for Yngre Lægers Videreuddannelse. Det vil sige bedømt uddannelsen for færdiguddannede læger på landets sygehuse. Nu skal han så være med til at planlægge uddannelsen af de kommende læger på SDU, hvilket han glæder sig meget til.

Bjarne Rønde Kristensen er meget aktiv indenfor den medicinske verden. Han har således gennem mange år arbejdet i lægefaglige organisationer; fx Lægeforeningens hovedbestyrelse, Yngre Lægers bestyrelse, Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik og mange internationale selskabers bestyrelser. Derudover har han i fem år været ansvarshavende chefredaktør for Ugeskrift for Læger.

Han har været mangeårig formand for Specialerådet i Region Syddanmark. Og i sygehusplanlægningsregi har han været Region Syddanmarks repræsentant i Sundhedsstyrelsens arbejde med Specialeplanlægningen ved forarbejdet til de sidste tre specialeplanlægninger – samt flere andre arbejdsgrupper under sundhedsstyrelsen.

Bjarne Rønde Kristensen er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1989 og fik sin speciallægeuddannelse på Rigshospitalet. I de sidste 19 år har han været ledende overlæge på de gynækologiske/obstetriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital og på Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus. Gennem de sidste 11 år har han været med til at opbygge en meget stor forskningsenhed på Gynækologisk Obstetrisk afdeling, mes han var ledende overlæge.

Bjarne Rønde Kristensen har i høj grad været med til at sætte sit fag og OUH på verdenskortet som kongrespræsident for flere internationale videnskabelige kongresser i Region Syddanmark gennem de sidste 19 år.


Bjarne Rønde Kristensen
Bjarne Rønde Kristensen
Redaktionen afsluttet: 28.08.2020