Skip to main content

Virker social færdighedstræning for børn og unge med ADHD?

Forskere fra Syddansk Universitet og psykiatrien i Region Sjælland har foretaget en gennemgang af den eksisterende forskning i emnet og konkluderer, at der er behov for mere forskning for at bestemme effektiviteten.

Børn og unge med ADHD oplever hyperaktivitet, impulsivitet, opmærksomhedsproblemer og problemer med social interaktion. Træningsprogrammer af sociale færdigheder for børn og unge med ADHD søger at forbedre og vedligeholde social interaktion samt at modvirke interpersonelle vanskeligheder. Programmerne fokuserer ofte på problemløsning, kontrol af følelser, samt at forbedre verbal og nonverbal kommunikation.

Et forskerhold fra Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet og psykiatrien i Region Sjælland undersøgte fordele og ulemper ved uddannelse i sociale færdigheder på følgende resultater: sociale færdigheder, følelsesmæssige kompetencer, generel adfærd, ADHD-symptomer og præstation i skolen.

Forskerne fandt 25 randomiserede kliniske forsøg (undersøgelser, hvor deltagere med ADHD blev tilfældigt tildelt en af to eller flere interventionsgrupper), der involverer i alt 2690 deltagere. Forsøgene varede mellem fem uger og to år.

Træning i sociale færdigheder

Træning i sociale færdigheder fokuserede generelt på at undervise børn i, hvordan man læser de små tegn i social interaktion, såsom at vente på at det bliver ens tur, vide hvornår man skifter emner under en samtale, og være i stand til at genkende andre menneskers følelsesmæssige udtryk. Træning i sociale færdigheder består ofte af rollespil, øvelser og leg såvel som hjemmearbejde. Børn i kontrolgrupper modtog ofte ingen intervention eller blev placeret på ventelister.

- Børn der havde været i grupperne med træning af sociale færdigheder, blev af lærere vurderet som havende færre symptomer på ADHD ved afslutningen af behandlingen sammenlignet med børn, som ikke var blevet trænet i sociale færdigheder. Dog er dette resultat tvivlsomt, da vores andre analyser ikke understøtter dette, siger Mette Elmose Andersen, lektor ved Institut for Psykologi.

- Vi fandt ingen signifikante forskelle mellem grad af sociale færdigheder, følelsesmæssige kompetencer og generel opførsel vurderet af lærere. Samtidig fandt vi ingen indikationer på skadelige effekter.

Metoder slører resultaterne

Undersøgelsen viser, at alle forsøgene indeholdt metodologiske problemer, som kunne føre til en overvurdering af fordele og en undervurdering af skadelige effekter. Mange studier var også svære at sammenligne, fordi de involverede forskellige former for intervention. Resultaterne fra nogle forsøg var ikke særligt præcise, hvilket betyder, at det er svært at have tillid til resultaterne. I syv forsøg var forfattere til studiet bestyrelsesmedlemmer ved medicinalfirmaer, havde modtaget finansiering fra sådanne virksomheder, eller havde tidligere forsket i emnet.

Med den eksisterende forskning er det umuligt at vurdere, om træning i sociale færdigheder er gavnlig eller ej for børn med ADHD, opsummerer Mette Elmose Andersen.

-Vi har behov for flere kliniske forsøg vedrørende træning af sociale færdigheder for børn og unge med ADHD. Disse forsøg skal have et tilstrækkeligt antal deltagere og være af højere metodologisk kvalitet. Vi fandt ingen skadelige effekter.

Ingen konklusion til trods for flere studier

Nærværende gennemgang offentliggjort i juni 2019 er en opdatering af et Cochrane review fra 2012. Ole Jakob Storebø, professor i psykologi ved Syddansk Universitet, har deltaget i begge. Han siger:

- Opdatering af dette review har været undervejs i flere år. Reviewet blev oprindeligt publiceret i 2012 og mængden af studier er mere end fordoblet i den opdaterede version sammenlignet med mængden af studier i det første review.

-Dog forbliver konklusionen den samme, at der stadig ikke er beviser for den gavnlige effekt af træning i sociale færdigheder for børn med ADHD.

Mød forskeren

Mette Elmose Andersen lektor ved Institut for Psykologi på SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Fakta:

Resultaterne fra det opdaterede review er allerede medtaget i en ny version af National klinisk retningslinje udgivet af Sundhedsstyrelsen i efteråret 2018. 

Ajourføringen af reviewet har været et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet og Center for Evidensbaseret Psykiatri i Region Sjælland.

Læs reviewet her.

Link til National klinisk retningslinje.

Reference: Storebø O, Elmose Andersen M, Skoog M, Joost Hansen S, Simonsen E, Pedersen N, Tendal B, Callesen HE., Faltinsen E, Gluud C. Social skills training for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 6. Art. No.: CD008223. DOI: 10.1002/14651858.CD008223.pub3

Redaktionen afsluttet: 01.07.2019