Skip to main content

Paolo Caserotti udnævnes til professor i træning og sundhed på SDU

Cand.scient., ph.d. Paolo Caserotti, Institut for Idræt og Biomekanik, Leder af Center for Aktiv og Sund Aldring, Syddansk Universitet (SDU) udnævnes til professor.

Paolo Caserotti har dedikeret en stor del af sin forskning til at undersøge effekten af aldring, stillesiddende adfærd, daglig fysisk aktivitet og forskellige typer af struktureret trænings indflydelse på den neuromuskulære funktion, funktionsevner og risikoen for funktionstab blandt ældre.

Siden 2011 har Paolo Caserotti især arbejdet med at udvikle innovative modeller indenfor rammerne af den offentlige sundhedspleje for at kunne forudsige risikoen for funktionstab, funktionsnedsættelse og afhængighed blandt ældre borgere og også for at implementere bæredygtige handlingsplaner med fokus på en aktiv livsstil, ernæring og andre risikofaktorer for at reducere risikoen for funktionsnedsættelse og forsinke udviklingen heraf.

Et af de vigtigste aspekter ved hans forskning har været at vise, hvordan specifikke træningsregimer (f.eks. tung styrke- og powertræning), oprindeligt udviklet til yngre befolkningsgrupper, har vist sig effektive til at fremkalde store forbedringer i neuromuskulære funktioner og funktionel ydeevne hos ældre med og uden mobilitetsbegrænsninger uden skadelig virkning.

Paolo Caserotti har konsekvent udviklet sine forskningsprojekter i samarbejde med offentlige og private sundhedsaktører, f.eks. danske kommuner, udbydere af de forebyggende hjemmebesøg og europæiske kommuner – og ældre borgere og forretningsinteressenter. Hans primære fokus har været at overføre akademisk forskning til bæredygtige, effektive og implementerbare modeller i både den primære og sekundære forebyggelsessektor.

- Paolo Caserotti har med sin banebrydende forskning fortsat den aldringsforskning ved instituttet, som allerede startede i midten af 1980’erne. Gennem sin forskning har han formået at løfte aldringsforskningen ved instituttet til et højt internationalt niveau, hvilket bl.a. har afstedkommet en række store bevillinger fra EU-programmer og mange tilbud om deltagelse i projekter verden over,  udtaler institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU. 

Hans arbejde er blevet omsat til store innovative projekter ved hjælp af midler fra europæiske, nationale og private fonde på flere millioner euro.

Blandt de store projekter, som Paolo har deltaget I og ledet er to Horizon 2020-projekter, “SITless: Exercise Referral Schemes enhanced by Self-Management Strategies to battle sedentary behavior” og “PROMISS: Prevention of Malnutrition in senior subjects in the EU”. Desuden to INTERREG-projekter, “HANC: Healthy Ageing Network of Competences” og “WIPP: Welfare Innovation in Primary Prevention”. Derudover har Paolo Caserotti været projektleder på et projekt delvist finansieret af the National Institute of Health/National Institute on Aging USA, “ENGAGE: Energetics in Older Age” samt et nationalt projekt finansieret af Mejeribrugets ForskningsFond, “I’m still standing”: Prevention of Frailty in 80+ year old Community-Dwelling Citizens by means of Milk-based”.

Paolo Caserotti har en europæisk kandidatgrad i Aging and Physical Activity samt en kandidatgrad i idræt fra University of Motor Science i Rom (Forot Italico). Han har opnået en ph.d.-grad ved Syddansk Universitet samt tilbragt 3,5 år som postdoc på the Laboratory of Epidemiology, Demography and Biometry (LEDB), National Institute of Health, National Institute of Aging (NIA), Bethesda, Washington USA. Han har været ansat som special volunteer ved NIA indtil 2017 og har på nuværende tidspunkt flere internationale samarbejder, med f.eks. NIA, University of Pittsburgh og University of Motor Science, Rome. Paolo Caserotti har siddet i bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab siden 2016.

Paolo Caserotti er opvokset i Rom og flyttede til Danmark efter at have afsluttet sin europæiske kandidatuddannelse. Han bor i Fredericia med sin kone, Gitte, og to piger, Nicoline (13) og Alberte (17).

Mød forskeren

Paolo Caserotti er ph.d. ved Institut for Idræt og Biomekanik og leder af Center for Aktiv og Sund Aldring på SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 10.09.2019