Skip to main content

Ny professor i rehabilitering og aktivitetsvidenskab i Odense

Hanne Kaae Kristensen, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet (SDU) og docent ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er udnævnt til professor i rehabilitering og aktivitetsvidenskab ved Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospital

Hanne Kaae Kristensen er uddannet ergoterapeut i 1986 og har haft ansættelser ved Svendborg og Ringe sygehus og som aktivitetsleder i Faaborg kommune. Siden 2001 har hun været tilknyttet Odense Universitetshospital som hhv. afdelingsleder for Ergoterapiafdelingen, ledende udviklingsterapeut og forskningsleder i Rehabiliteringsafdelingen og senest som lektor i Forskningsenheden for Rehabilitering. Fra 2013 også ansat som docent i Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning på UCL.

Motiveret af de kommende årtiers demografiske udvikling med flere ældre borgere og det stigende antal borgere, der lever med en kronisk lidelse, har Hanne Kaae Kristensen engageret sig i forskning indenfor rehabilitering og aktivitetsvidenskab med det formål at øge evidensbaseret praksis og ny praksisnær forskningsbaseret viden i klinikken og på de sundhedsfaglige uddannelser, øge inddragelse af brugerperspektiv og brugerinvolvering, forskningsbasere kritisk refleksion og klinisk ræsonnering samt udvikle tværprofessionel og tværsektoriel implementeringsforskning i den terapeutfaglige praksis.

Sideløbende med den kliniske forskning har Hanne Kaae Kristensen forsket i hvordan handlinger, processer, interaktioner og sociale relationer foregår i forbindelse med udvikling og implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske interventioner i klinisk praksis, det være sig nationalt som internationalt.

Som professor vil Hanne Kaae Kristensen styrke klinisk forskning i personcentreret rehabilitering og aktivitetsvidenskabsom tværprofessionelle og tværsektorielle vidensområder i tæt samarbejde med borgere, patienter og sundhedsprofessionelle med henblik på at udvikle og evidensbasere sundhedsfaglig praksis. Her ses flere parallelle spor for fremtidig forskning i afdelingen:

  • Specialespecifik/diagnosespecifik forskning indenfor rehabilitering og aktivitetsvidenskab
  • Udvikling, oversættelse/validering og kulturel tilpasning af forskningsbaseret viden/redskaber indenfor rehabilitering og aktivitetsvidenskab
  • Udvikling af nye generiske tilgange og interventioner indenfor fysioterapi og ergoterapi
  • Udvikling af fysioterapi og ergoterapi i nye sammenhænge/nye tilbud til patienter på OUH

Hanne Kaae Kristensen indgår desuden i at udvikle forskningsaktiviteter og forskningsmiljøer. Ud over at medvirke i danske netværk indenfor rehabilitering deltogHanne Kaae Kristensen i etableringen af the Baltic Sea Network for Personalised Health Care og var bestyrelsesmedlem i perioden 2015 - 2018. Siden 2017 har Hanne Kaae Kristensen været tilknyttet Sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institute, Stockholm og fra 2018 også som medlem af the Occupational Science Europe Research Committee (OSERC).

Hanne Kaae Kristensen vil bidrage til Rehabiliteringsafdelingens forskningssamarbejder bl.a. gennem at udvikle og styrke formelt nationalt og internationalt forskningssamarbejde gennem tilknytning til Karolinska og Trondheim og lokalt til bl.a. REHPA og UCL. Forskningssamarbejde til bl.a. Skejby og kommunerne i Region Syd vil konsolideres og udvides. Internationalt vil medlemsskabet i OSE Europe også indgå i etableringen af nye forskningsnetværk indenfor aktivitetsvidenskab.Mød professoren

Hanne Kaae Kristensen, ph.d., lektor ved SDU og docent ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er udnævnt til professor i rehabilitering og aktivitetsvidenskab ved Klinisk Institut, SDU og OUH

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 04.10.2019