Skip to main content

Ny klinisk professor og overlæge skal forske i pancreascancer

Klinisk Institut på Syddansk Universitet og Afdeling for Klinisk Patologi på Odense Universitetshospital har ansat Sönke Detlefsen som klinisk professor og overlæge med fokus på pancreascancer.

Siden 2013 har overlæge, ph.d. Sönke Detlefsen (45) været forskningslektor og leder af forskningsgruppen med fokus på pankreassygdomme (bugspytkirtel) på Afdelingen for Klinisk Patologi (AKP), Odense Universitetshospital (OUH). Gruppen arbejder bl.a. på en mere præcis underkategorisering af pancreascancer, for på sigt at opnå en mere målrettet behandling, bl.a. vha. liquid biopsy, genekspressionsanalyser, genpanelsekventering og kvantitativ digital patologi. Desuden arbejdes der på metoder til mere præcist at evaluere og måle selve behandlingsresponset.

Sönke Detlefsen har siden 2010 været ansvarlig for pankreaspatologi ved OUH’s Center for Kongenit Hyperinsulinisme (CHI). Siden 2014 har han desuden været ansvarlig for leverpatologi ved OUH’s leverforskningscenter FLASH. I 2015 var han medstifter af Odense PIPAC Center (OPC), som anvender en ny form for trykbaseret kemoterapi til bughindekræft, og han har siden haft ansvaret for den patoanatomiske responsevaluering. I 2017 publicerede OPC som de første på verdensplan resultater efter behandling af pancreascancer-patienter med PIPAC. I 2017 var han medstifter af Odense Pancreas Center (OPAC), hvor han sidenhen er bestyrelsesmedlem. I 2019 var han medarrangør af det første Skandinavisk-Baltiske Pancreas Symposium, med 150 deltagere fra ind- og udland.

Samarbejdet med de anførte centre og med andre afdelinger på OUH og SDU er i god synergi med Sönke Detlefsens egen forskningsgruppe. Derudover har gruppen et nationalt og internationalt netværk, med samarbejdspartnere fra bl.a. Karolinska Instituttet i Stockholm og Oslo Universitetshospital.

Sönke Detlefsen er uddannet læge fra Universitet Kiel, Tyskland i 2003. Han har fået sin uddannelse i generel patologi ved Aalborg Sygehus (Aarhus Universitetshospital), Vejle Sygehus og OUH. Han forsvarede sin ph.d.-afhandling omhandlende kronisk pankreatit i 2008 og opnåede anerkendelse som speciallæge i patologisk anatomi og cytologi i 2012. Efter ansættelser som afdelingslæge på Vejle Sygehus og OUH blev han i 2014 overlæge på OUH. Samme år blev han klinisk lektor ved Klinisk Institut, SDU

Sönke Detlefsen bor i Odense med sin kone Natascha og deres søn Frederik.
Mød forskeren

Sönke Detlefsen er klinisk professor på afdelingen for Klinisk Patalogi ved Klinisk Institut, SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 07.11.2019