Skip to main content

En håndfuld nyuddannede kiropraktorer fra SDU

I dag dimitterede 13 kandidater fra klinisk biomekanik SDU. Der var dog sygdom, så kun ni mødte op.

Dekan Ole Skøtt pointerede i sin velkomst, hvor vigtigt det er, at det fremsatte forslag til en sundhedsreform skal tage hensyn til forskning og uddannelse på universiteter og hospitaler - og samarbejdet mellem behandlere og borgere, patienter og brugere på sundhedsområdet.

Jacob Fløe Aaskov holdt kandidattalen, hvor han gjorde meget ud af at takke underviserne på SDU - og kiropraktorer og kiropraktorforeningen for deres utrættelige arbejde for at udbrede kendskabet til faget.

Annette Roed, formand for udvalget for nære sundhedstilbud, understregede i sin festtale, at kiropraktorerne har en stor rolle at spille i det nære sundhedsvæsen og i det forebyggende arbejde. Kiropraktorerne skal holde sig til, når det nære sundhedsvæsen i den kommende tid skal udbygges, for også her kan deres store viden bruges.

- I er en faggruppe, der over tid har været i stand til at gøre jer bemærket med en stor indsats indenfor den videnskabelige verden, og har opbygget en praksis der bygger på et stærkt evidensbaseret grundlag, afsluttede Annette Roed.

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 31.01.2019