Skip to main content

Per Damkier klinisk professor i klinisk farmakologi

Overlæge, ph.d. Per Damkier er udnævnt til professor i anvendt farmakogenomik ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Farmakogenomik beskæftiger sig med geners betydning for omsætning, effekt og bivirkninger af de lægemidler, som patienten indtager. Per Damkier skal i sit professorat fortsætte sin forskning inden for dette område, så patienterne kan få så tilpasset en medicin som overhovedet muligt.

Siden kortlæggelsen af det humane genom har der været et ønske om, at lægemiddel og dosis kunne tilpasses den enkelte patient på baggrund af individets genetiske profil. Dette kalder man i dag personlig medicin, præcisionsmedicin eller individualiseret terapi.

Inden for kræftbehandlingen har dette vist sig at være af stor betydning, men her handler det om at målrette behandlingen til specifikke genetiske varianter eller markører i selve kræftcellerne. For behandlingen af alle andre sygdomme er denne vision ret langt fra at blive virkelighed på trods af en omfattende forskning.

Forskningsresultaterne skal gøres tilgængelig i den daglige patientbehandling

Det har vist sig, at det er svært at få forskningsresultaterne bragt ud i patientbehandlingen. Et af de vigtigste mål med Per Damkiers professorat er at sikre, at forskningsresultaterne på systematisk og evidensbaseret vis gøres tilgængelig i den daglige patientbehandling.

Udover at Per Damkier fortsætter sin forskning i klinisk målrettede undersøgelser af geners betydning for omsætning, effekt og bivirkninger af lægemidler, fastholder han sideløbende sin forskning i anvendelsen af lægemidler til gravide.

Per Damkier er kandidat i 1990 fra Odense (nu Syddansk) Universitet. Efter seks år i klinisk interne medicinske ansættelser, blev han en af de første speciallæger indenfor farmakologi ved at gennemføre en kombination af et ph.d.-forløb og en speciallægeuddannelse i klinisk farmakologi, med en af specialets grundlæggere, professor Kim Brøsen, SDU som vejleder. Per Damkier har siden 2003 været specialeansvarlig overlæge i klinisk farmakologi på OUH og har bidraget væsentligt til specialets udbredelse og udvikling.

Det klinisk farmakologisk speciale har i dag en meget fremtrædende plads som rådgiver for alle interessenter i sundhedssektoren i forhold vedrørende anvendelse af lægemidler; herunder ikke mindst i vurderingen af nye og oftest meget dyre lægemidlers plads i patientbehandlingen.

Privat er Per Damkier en stor ynder af old-school rock fra 60’er og 70’erne og singersongwriter genren; fra The Who til Elvis Costello. Og musikken bliver kun afspillet på vinylplader. Han diskuterer også gerne Manchester Uniteds fortrædeligheder og fortræffeligheder når muligheden byder sig.

Per Damkier bor i Odense med sin hustru Elsebeth Paulsen, der er lærer og to halvvoksne børn.

Mød forskeren

Overlæge, Klinisk professor, Ph.d. ved Forskningsenheden for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Per Damkier

Redaktionen afsluttet: 15.08.2016