Skip to main content

Nyt dansk katetermateriale kan forhindre infektioner på sygehuse

Dansk forskningsprojekt har udviklet nyt materiale til katetre, der nedsætter risikoen for infektion markant. Innovationsfonden har investeret 15 millioner kroner i udviklingen af materialet, der er testet i griseforsøg.

Op mod 60 procent af patienterne på intensive hospitalsafdelinger i Danmark får lagt kateter i blodbanen.  Et stort antal af disse får efterfølgende en infektion, og en sådan infektion har en dødelighed på 20 procent.

Sygehusinfektioner er et hverdagsproblem på landets hospitaler, hvor en ud af 100 hospitalspatienter må i behandling for en alvorlig, livstruende infektion, som blandt andet skyldes katetre.

En prototype med et helt nyt materiale til katetre, som er udviklet i et samarbejde mellem hospitaler og virksomheder, viser lovende resultater efter et storstilet studie i grise. Resultaterne er netop blevet publiceret i et førende tidsskrift inden for området, Journal of Controlled Release.

Ifølge forskningsleder på studiet, seniorforsker Thomas Emil Andersen, Klinisk Institut, SDU og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH, er der tale om et vigtigt skridt i retning mod et optimalt katetermateriale. Forskere verden over har i årevis arbejdet på at finde en løsning på problemet, som forårsager at mange tusinde mennesker verden over hvert år dør af den slags infektioner.

 - Vores studie viser, at prototypen kan forhindre udviklingen af kateterrelaterede infektioner, siger Thomas Emil Andersen og tilføjer:

Laboratorieforsøg viser, at materialet i sig selv er betydeligt bedre til at afvise bakterier end almindeligt ubehandlet katetermateriale. Ydermere har vi fået bekræftet, at vi kan indlejre aktive stoffer i materialet, som afgives i små kontrollerede mængder til overfladen. Tilsammen har disse to effekter nedsat risikoen for infektion hos grise til næsten nul.

Det nyudviklede materiale består dels af silikone ligesom mange af de katetre, der bruges på hospitaler i dag. Derudover består materialet af en særlig gelé – en såkaldt hydrogel – som gør, at materialet afviser bakterier. Geléen i materialet gør desuden, at man kan tilføre katetrene bestemte stoffer, som over tid bliver frigivet og dræber bakterier.

Fra Innovationsfonden siger direktør Peter Høngaard Andersen om det nye materiale til katetre:

 - Flere tusinde danskere får hvert år infektioner via katetre. Problemet starter, når kroppen opfatter et kateter som et fremmedlegeme. Kan vi undgå, at det sker, vil det globalt set betyde, at et meget stort antal infektioner kan undgås. Samtidig vil de danske virksomheder, der deltager i udviklingen, kunne eksportere løsningen og derved skabe ny omsætning og vækst.

Vil også forhindre blodpropper

Ud over at forhindre infektion, arbejder gruppen bestående af forskere fra SDU, OUH, Sydvestjysk Sygehus og virksomhederne Biomodics og NCK A/S i øjeblikket på at optimere materialet til også at forhindre et andet typisk problem med implanteret udstyr: blodpropdannelse.

Katetre og andet medicinsk udstyr i blodet fører ofte til ukontrolleret inflammation og blodpropdannelse. Faktisk ses det hos op mod en fjerdedel af alt udstyr, som indsættes i blodbanen. Problemet opstår, fordi udstyret genkendes af kroppen som fremmed og derved bliver afstødt, siger Thomas Emil Andersen, SDU.

Ifølge Thomas Emil Andersen er det ofte et lige så stort problem som infektion, da det både forhindrer udstyrets funktion og fører til dannelse af livsfarlige blodpropper, som kan sætte sig eksempelvis i lungen.

Ny gel kan efterligne blodårerne

For at løse problemet med blodpropper tester gruppen i øjeblikket en videreudvikling af hybridmaterialet, hvor der indlejres en særlig blodvenlig gelé i materialet.

 - Denne gelé, som er udviklet af Biomodics og den danske kemivirksomhed NCK A/S, har til formål at efterligne egenskaberne i blodårene, og derved ”maskere” materialet over for kroppens forsvar.

Vores mål er at skabe et materiale, som både løser infektionsproblemet og problemet med blodpropdannelse. Og vi er godt på vej til at opnå dette. Hidtidige produkter på markedet er kun i stand til at løse det ene problem, og ofte ikke særlig overbevisende, konkluderer Peter Thomsen fra Biomodics.

Tæt samarbejde mellem Industri og hospital er nødvendigt

Arbejdet med det nye katetermateriale mod infektioner og blodpropper, foregår i et tæt samarbejde mellem ingeniører fra kemi- og materialeindustrien og hospitalsenheder inden for infektionsforskning og blodpropforskning.

Denne kombination er unik og nødvendig for at løse det aktuelle problem.  Samarbejdet med hospitaler sikrer en målrettet forskning med udgangspunkt i hospitalernes udfordringer. Samtidig sikrer virksomhederne, at forskningen kan omdannes til en reel fabriksproduktion, konkluderer Peter Thomsen fra Biomodics.

Fakta om projektet

Projektsamarbejdet og udviklingen af katetrene involverer

  • Biomodics
  • NCK A/S
  • OUH forskningsenhederne ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Hjerte-, Lunge- Karkirurgisk Afdeling
  • Tromboseforskningsenheden ved Sydvestjysk Sygehus

Projektet er firårigt og startede i efteråret 2014. Efter to års laboratorieudvikling og infektionstest, skal gruppen nu teste materialets evne til at forhindre blodpropper i får. Forsøgene forløber hen over foråret 2017. Ved udgangen af 2018 forventer gruppen at være nået frem til et endeligt materiale, som helt kan forhindre begge problemer. 

Kontakt

Odense Universitetshospital, SDU, Thomas Emil Andersen, tlf. 2126 1634

BioModics ApS, Peter Thomsen, Tel. 6166 6619 

Innovationsfonden, Thomas Bjerre, tlf. 61 90 50 19

Redaktionen afsluttet: 12.10.2016