Skip to main content

Stor interesse for udvikling af fremtidens idrætsfaciliteter

50 kommuner deltager i et nyt projekt, der skal analysere idrætsfaciliteter og finde frem til, hvordan de udnyttes bedst.

”Det er vores hal”. Sådan tænker mange borgere i små lokalsamfund om hallen i deres by, stedet, hvor man mødes og deltager i aktiviteter på kryds og tværs. Det viser en ph.d.-afhandling af Evald Bundgård Iversen fra forskningsenheden CISC på Institut for Idræt og Biomekanik.
Han fremlagede på et introduktionsseminar på SDU sine resultater for repræsentanter fra 50 kommuner, som var mødt op for at høre mere om det projekt, som enheden netop har sat i værk for at få større viden om betydningen af drift, ledelse og funktionalitet af idrætsfaciliteter som idrætshaller, gymnastiksale, svømmehaller og boldbaner.

Forskerne håber at få kommunernes fritids- og kulturforvaltninger med på at indsamle data til gengæld for vigtig viden, når resultaterne bliver analyseret.
”Kommunerne vil kunne bruge vores projekt til at sammenligne og vurdere den måde, de driver idrætsfaciliteter på. Hvor udnytter man pengene bedst, som selvejende eller kommunalt styret? Det er et af de spørgsmål, vi håber at kunne besvare,” siger Jens Høyer-Kruse, postdoc fra CISC og medarrangør af arrangementet.
Redaktionen afsluttet: 29.09.2015