Skip to main content

Øget risiko for spontan abort hos kvinder udsat for hormonforstyrrende stoffer

En ny undersøgelse blandt gravide kvinder, der deltog i Odense Børnekohorte, viser at kvinder med spontan abort havde højere niveauer af særligt to hormonforstyrrende stoffer, nemlig perfluorononanoic acid (PFNA) og perfluorodecanoic acid (PFDA) end kvinder, der fødte. Undersøgelsen målte disse stoffer i blodet på 56 gravide, som oplevede en spontan abort og 336 fødende kvinder.

Professor Tina Kold Jensen, Miljømedicin på Syddansk Universitet, Miljømedicin og forskningsleder i Odense Børnekohorte, der står bag undersøgelsen udtaler;

” -De højest eksponerede havde helt op til 16 gange øget risiko for at abortere”.

Undersøgelsen fandt ikke en sammenhæng mellem spontan abort og udsættelse for nogle af de ældre flourerede kemikalier, hvilket er interessant, idet disse udfases og erstattes af de nyere PFAS, som blev fundet i højere koncentrationer i blodet hos gravide i Odense Børnekohorte end i tidligere undersøgelser.

Fakta:

Perflourerede stoffer (polyflourinated alcylated substances, PFAS) er betegnelsen for en gruppe stoffer med fedt- og vandafvisende egenskaber, der benyttes i utallige produkter, som eksempelvis tøj, møbler, teflon og pap- og papiremballage. Stofferne ophobes i mennesker og har en halveringstid på op til 6 år, og næsten alle gravide havde målelige koncentrationer af disse stoffer i blodet.

Om Odense Børnekohorte:

Undersøgelsen er fra Odense Børnekohorte, der følger 2.550 odenseanske børnefamilier allerede fra graviditeten og frem til barnet fylder 18 år. Formålet er at få ny viden om børns sundhed og trivsel, samt i samarbejde med bl.a. Odense Kommune omsætte denne viden til konkrete handleplaner for sundhedsfremme og forebyggelse. Det er Odense Universitetshospital, Odense Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark der økonomisk støtter projektet, som løber frem til år 2030. Læs mere om Odense Børnekohorte på www.odense.dk/odensekohorten.

Spørgsmål kan rette til:
Professor Tina Kold Jensen, på 29464350 eller på tkjensen@health.sdu.dk
eller til projektkoordinator Henriette Kyhl, på 51488434 eller på henriette.kyhl@rsyd.dk

Redaktionen afsluttet: 27.04.2015