Skip to main content

Jørn Herrstedt vinder fornem pris for kræftforskning

Overlæge og professor Jørn Herrstedt, OUH og SDU, belønnes for sit lederskab og engagement af den internationale sammenslutning for understøttende kræftbehandling, MASCC, og kommer i fint selskab med topforskere fra USA og Europa.

”En gave til lederskab, evner at føre individer til samarbejde og gentagen demonstration af evner til at forene klinik og forskning.”
- Det er nogle af de flotte ord, der ligger til grund for valget af Jørn Herrstedt som modtager af årets Distinguished Service Award uddelt af Multinational Association of Suportive Care in Cancer.

Jørn Herrstedt er overlæge på Onkologisk Afdeling, OUH og professor i klinisk onkologi på Syddansk Universitet. Han har i mange år været anerkendt som en international kapacitet indenfor forskning i kræft, med fokus på behandling og betydningen for patienterne. Han er især kendt for sit engagement i at udbrede kendskabet til understøttende kræftbehandling, det vil sige forebyggelse og behandling af symptomer og komplikationer til kræft samt af bivirkninger til kræftbehandlinger.
Senest har han fået international opmærksomhed for sit fokus på behandling af kvalme og opkastninger efter kemoterapi.

Prisen fra MASCC er en anerkendelse af hans enestående indsats i sammenslutningen, hvor han ad flere omgange har været formand og er medlem af bestyrelsen.
Tidligere har prisen været givet til profiler fra de største internationale fora for kræftforskning i USA og Europa.
Som leder af eliteforskningscenteret AgeCare på OUH står Jørn Herrstedt i spidsen for forskningen i, hvordan ældre skal behandles for kræft i fremtiden.

Kræft er en sygdom, der oftest rammer ældre, og det medfører særlige udfordringer, fordi ældre kræftpatien¬ter ofte samtidigt har andre sygdomme, der gør, at de kan have vanskeligt ved at tåle kræftbehandlingerne.
”Vi ved alt for lidt om de ældre kræftpatienter. Hvordan reagerer deres krop og organer på behandlingen? Hvordan spiller behandlingen ind i forhold til evt. andre sygdomme? Hvilke særlige problemer har de ældre ud over selve behandlingsdelen? Hvordan hjælper vi dem bedst med at klare de ofte krævende behandlingsforløb? Det er blot nogle af de spørgsmål Eliteforskningscenter AgeCare skal besvare”, fortæller Jørn Herrstedt.

På den internationale scene har Jørn Herrstedt markeret sig med adskillige formands- og bestyrelsesposter og han er en efterspurgt oplægsholder på konferencer i hele verden.

Redaktionen afsluttet: 10.07.2015