Skip to main content

Professor i skeletter

Antropolog, dr. med. Jesper Lier Boldsen er udnævnt til professor (mso) ved Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet. Jesper Boldsen er leder af ADBOU, den Antropologisk Afdeling under Retsmedicinsk Institut.

Som leder af ADBOU servicerer han Rigspolitiet i identifikationssager, men også de kulturhistoriske museer i forbindelse med arkæologiske skeletfund.  Som professor vil han fortsætte og opkvalificere dette arbejde gennem den internationale forskning, som han har stået for igennem mange år.

Der er en nøje sammenhæng mellem betjeningen af politiet og forskningen i skeletter – også meget gamle skeletter - som Jesper Boldsen samarbejder med de såkaldt ”gravende” museer om.

ADBOU stabiliserer, registrerer og afrapporterer for de gravende museer og skeletterne indgår efterfølgende i afdelingens skeletsamling, som tiltrækker forskere fra hele verden. Boldsens professorat medvirker til at fastholde og videreudvikle skeletsamlingen som en hjørnesten i den internationale osteologiske forskning.

ADBOU har under Jesper Lier Boldsen desuden udviklet et enestående undervisningstilbud, hvor flere biologiske antropologer er blevet uddannet end der er blevet uddannet i den samme periode i resten af Skandinavien.

Jesper Boldsen blev dr.med. fra SDU i 2008 på en afhandling om spedalskheden i Danmarks middelalder, Leprosy in Medieval Denmark – A comprehensive analysis.

Jesper Boldsens forskning fanger i høj grad offentlighedens interesse, så han har også travlt med at holde foredrag, skrive populærvidenskabelige artikler og stille sin viden til rådighed for medierne.

 

Foto: Jesper Boldsen i hallen med skeletsamlingen

Redaktionen afsluttet: 30.10.2015