Skip to main content

Professorat samler syddansk forskning i type 2 diabetes

Overlæge, ph.d. og dr.med. Kurt Højlund (47) er tiltrådt et klinisk professorat i diabetes ved Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Professoratet skal styrke forskningen inden for diabetes og metabolisme med særlig fokus på samarbejdet mellem hospital og universitet, hvor basalforskning kombineres med klinisk forskning for at fastlægge årsager til udvikling af type 2 diabetes. Og dermed også en undersøgelse af risiko for hjertekarsygdom hos individer med forstadier til diabetes - og hvordan dette kan forebygges og behandles.

Kurt Højlund har i de seneste frem år været tilknyttet Klinisk Institut på SDU som forskningslektor. Støttet af Det Frie Forskningsråd med en Sapere Aude Forskerlederbevilling og to delestillingsbevillinger, samt Novo Nordisk Fondens Excellence Grant, har Kurt Højlund over de seneste fem år etableret sin egen forskningsgruppe. Den har i samarbejde med flere nationale og internationale forskningsgrupper ført til opdagelsen af en række sammenhænge mellem insulinresistens, fedtophobning i lever og muskel, og defekter i musklernes forbrændingsanlæg (mitokondrierne) ved fedme og type 2 diabetes.

Kurt Højlund er i forvejen adjungeret professor ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, hvor han skal styrke samarbejdet mellem forskningen i Odense og København til gavn for patienter med type 2 diabetes samt forstadier til denne sygdom.

Kurt Højlund er uddannet fra Syddansk Universitet i 1996 og blev speciallæge i medicinsk endokrinologi i 2008, Han har siden 2009 arbejdet som overlæge på Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital, hvor han har ansvaret for diabetesklinikken og sjældne årsager til hypoglykæmi og forstyrrelser i metabolismen.

Kurt Højlund har publiceret over 100 artikler i peer reviewed tidsskrifter, forfattet flere bogkapitler, og fungeret som hoved- eller medvejleder på otte afsluttede og ti igangværende ph.d.-forløb. Hans forskning dannede basis for erhvervelsen af ph.d.- graden i 2003, et forskningsophold på Arizona State University USA og den medicinske doktorgrad i 2014.
Redaktionen afsluttet: 17.11.2014