Skip to main content

Ny adjunkt i Klinisk Immunologi

Adjunkt Marianne Antonius Jakobsen er 41 år og skal forske og undervise i Klinisk immunologi. Hun bliver tilknyttet forskningsenhed for Klinisk Immunologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og er samtidig ansat som afsnitsleder og molekylærbiolog på klinisk immunologisk afdeling, Odense Universitetshospital.

Marianne Antonius Jakobsens primære forskningsområder er mikrokimærisme forårsaget af graviditeter og genetisk beskrivelse af immundefekter, samt udvikling af genetiske metoder til sikker bestemmelse af de serologiske blodtypegrupper og betydningen heraf for udvalgte patientgrupper.

Marianne Antonius Jakobsen har tidligere forsket i kronisk granulomatøs sygdom (CGD) og har været med til at lave en genetisk beskrivelse af alle danske patienter kendt med sygdommen.

Marianne Antonius Jakobsen har ligeledes arbejdet som produktspecialist hos Roche Diagnostics A/S med fokus på molekylærbiologisk diagnostik indenfor klinisk mikrobiologi og patologi.

Marianne Antonius Jakobsen er ph.d. fra Syddansk Universitet 2005 med afhandlingen ”The costimulatory function of dendritic cells. Effect of growth conditions, maturation signals and antigen uptake ” og uddannet cand. scient i molekylærbiologi fra Odense Universitet (1999) med specialet ”Lipid binding proteins and PPAR-mediated transactivation”.

Redaktionen afsluttet: 05.05.2014