Skip to main content

Jesper Bo Nielsen fortsætter som institutleder på Institut for Sundhedstjenesteforskning

Siden 2006 har professor, cand. scient. Jesper Bo Nielsen stået i spidsen for Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Ved kontraktens udløb 1. marts 2014 har han søgt og igen fået stillingen, som han hermed bestrider indtil 2019.

”Jeg er glad for at kunne fortsætte arbejdet med at gennemføre en række strukturelle ændringer, der skal sikre, at instituttet fortsat er forskningsmæssigt i front og at vi har de rigtige varer synligt tilgængelige på hylderne,” siger Jesper Bo Nielsen.

Målet er at forbedre menneskers sundhed

Forskningen ved Institut for Sundhedstjeneste (IST) varetages af en række enheder og centre - ofte i samarbejde med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere. Forskerne analyserer sygelighed og sundhed i forhold til både patient, befolkning og samfund.
Overordnet forskes der på grænsefladen mellem borger, patient og behandlingssystem med det mål at bidrage til at forbedre menneskers sundhed.
Forskningen ved IST strækker sig fra basalforskning til sundhedsøkonomi og krydser gerne gamle faggrænser for at skabe helhed i behandling og forebyggelse.

Fokus på aldersforskning

Under Jesper Bo Nielsens ledelse har instituttets forskning udviklet sig på flere vigtige områder.
I 2013 fik instituttet det første Max Planck Center i Norden. Her forskes i biodemografi og aldring på højt internationalt niveau.
”Det er et område, der har og vil få betydeligt fokus. Med vores omfattende registre prøver vi både epidemiologisk og demografisk at forudsige udviklingen i befolkningens sundhedstilstand i forhold til alder. Vi kan altså hjælpe med at svare på, hvad det er for en befolkning, vi skal planlægge efter at vi har om tyve år,” fortæller Jesper Bo Nielsen.

Forskningen skal gøres aktiv

Et andet fokusområde er Forskningsenheden for almen praksis, hvor mulighederne for at få forskningen ud i klinisk praksis er ideelle. Her samarbejder IST med primærsektoren, kommuner og region og ser især på de overgange, som patienterne møder, når de skal igennem de forskellige sektorer.
”Det er Syddansk Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets strategi, at forskningen skal ud og gøres aktiv. Det tolker vi sådan, at ny viden ikke i sig selv er målet, den nye viden skal også ud og arbejde,” siger Jesper Bo Nielsen.
Han ser frem til at fortsætte samarbejdet med forskerne på instituttet, der ifølge institutlederen er gode til at skaffe eksterne forskningsmidler og skal have æren for, at IST er det institut, der har den største eksterne omsætning.

Fakta:
Jesper Bo Nielsen er uddannet cand. scient. ved det daværende Odense Universitet i 1984. Siden da har han med undtagelse af tre år på Odense Universitetshospital tilbragt sit arbejdsliv på universitet.
Jesper Bo Nielsen har for nylig sammen med sin hustru flyttet bopælen til Fredericia, hvor han er midt imellem instituttets seks forskningsenheder i Odense og tre i Esbjerg.

Redaktionen afsluttet: 29.04.2014