Skip to main content

Fire forskningsprojekter fra IMM får i alt 2,28 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden

Fondsmidler er en betingelse for udførelsen af meget af den forskning, som Syddansk Universitet foretager på sundhedsområdet. Og en stor del af forskernes tid går med at søge disse midler.

På Institut for Molekylær Medicin har fire forskere fra Forskningsenheden for Kardiovaskulær og Renal Forskning haft held til at penge fra samme fond i år, nemlig Novo Nordisk Fonden. I alt 2,28 millioner kroner.

 - Det er usædvanligt at få så mange midler til én afdeling, men det er tegn på, at vores strategiske satsning med mange ansættelser på det kardiovaskulære og renale område bærer frugt. Vi går efter at opbygge en forskningsenhed med international gennemslagskraft indenfor translationel forskning, og disse fondsmidler er et bevis på, at vi er på rette vej, siger Boye L. Jensen, professor og forskningsleder.

Han mener, at de store danske fonde i en årrække har været konservative i deres uddelinger, men at bevillinger til to unge forskere i feltet viser en ny åbenhed.

De 2,28 millioner kroner er givet som separate bevillinger til fire projekter.

Pernille B. Lærkegaard Hansen, professor, har fået 1,2 millioner kroner til et toårigt projekt om endotel dysfunktion, en tilstand, hvor blodkarrene får svært ved at slappe af. Dette sker naturligt med alderen, men også ved sygdomme i blodkarrene. Pernille B. Lærkegaard Hansen har i sin forskning fundet frem til en bestemt kanal (T-type calciumkanal), der potentielt kan modvirke dysfunktionen og forlænge karrenes sundhed. I projektet vil hun undersøge på både mus og mennesker om lægemidler der hæmmer kanalen har en beskyttende effekt på blodkar.

Per Svenningsen, ph.d. og adjunkt, har fået 600.000 kroner til at undersøge, hvordan en særlig saltkanal i nyrerne er styret hos raske personer og patienter med nyreskade. Saltkanalen påvirkes af protein i urinen og det kan give forhøjet blodtryk, hvilket f.eks. ses hos patienter med diabetes og svangerskabsforgiftning, men det vides endnu ikke præcist hvordan proteinerne i urinen kan aktivere saltkanalen.,

Henrik Dimke, ph.d. og adjunkt, har fået 350.000 kroner til forsættelsen af et projekt der blev etableret med midler fra Novo Nordisk Fonden i 2014. Projektet fokuserer på udskillelsen af mineralet calcium i urinen, som er den største risikofaktor for at få en kalkholdig nyresten.  Udskillelsen er blandt andet reguleret af en calcium følsom receptor,  som kan registrere ændringer i kroppens mineral balance. Formålet med projektet er at forstå, hvordan den calcium følsomme receptor regulerer calcium transporten i nyren og dermed påvirker  dannelsen af nyresten. Dette gøres til dels ved brug af genetisk modificerede musemodeller.

Ulrike Steckelings, lektor, har fået 135.000 kroner til et stipendium til en prægraduat forskningsstuderende. Den studerende skal under Ulrike Steckelings og lektor Jane Stubbe forske i et år og undersøge blodkar fra rotter med diabetes, som behandles med et lægemiddel under udvikling. Den studerende skal udføre studierne i Milano i Italien og analysere resultaterne i Odense.

 

Billedtekst (fv): Pernille B. Lærkegaard Hansen, Ulrike Steckelings, Henrik Dimke og Per Svenningsen

 

 

 

Redaktionen afsluttet: 19.12.2014