Skip to main content

Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening ny adjungeret professor på SDU

Tine Curtis, ph.d., chefkonsulent i KL og leder af det nyetablerede Center for Forebyggelse i Praksis er blevet udnævnt til adjungeret professor på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Tine Curtis har tidligere været ansat på SIF, hvor hun som leder af SIF’s program for Sundhedsfremme og Forebyggelse opbyggede et forskningsmiljø med fokus på netop de kommunale forebyggelsesopgaver. Tine var desuden leder af KRAM-undersøgelsen og chef for det daværende TrygFondens Forebyggelsescenter – nu Center for Interventionsforskning. Tines egen forskning udspringer af hendes baggrund som magister i kultursociologi og ph.d. i sundhedsvidenskab og hun har lavet en lang række socialepidemiologiske og kvalitative studier i Grønland og Danmark.

Center for Interventionsforskning under SIF har indgået et tæt samarbejde med Center for Forebyggelse i praksis – specielt med fokus på implementering i teori og praksis. Center for Forebyggelse i praksis har til formål at understøtte kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og Center for Interventionsforskning gennemfører evaluering af denne implementering. Statens Institut for Folkesundhed har allerede et tæt samarbejde med Tine Curtis, og SIF ønsker at signalere en opprioritering af samarbejdet ved at knytte Tine Curtis til instituttet som adjungeret professor.

”Tine Curtis vil kunne yde faglig sparring af meget høj kvalitet af vores yngre medarbejdere og vil være et stort aktiv med hensyn til udarbejdelse af publikationer på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet,” udtaler Morten Grønbæk, direktør i Statens Institut for Folkesundhed, blandt andet i sin indstilling.
Redaktionen afsluttet: 10.07.2013