Skip to main content

BA negot, BA Int. og BA in Market and Management Anthropology

(15.11.2016)

Nedenstående bacheloruddannelser er adgangsgivende til cand.merc. under forudsætning af, at specifikke fagområder er indeholdt i uddannelsen i et givet omfang (ECTS). Er der påført specifikke faglige forudsætninger for en given bacheloruddannelse, kan disse være opfyldt som valgfag /valgfagsmoduler på den givne bacheloruddannelse. Er dette ikke muligt, vil forudsætningen for adgang til cand.merc. skulle opfyldes som supplerende aktivitet efter optagelse eller ved at bestå en prøve i det krævede element i forbindelse med studiestarten.

Har du fulgt BA Negot på meritforløbet, skal du have haft driftsøkonomi på markedsføringsøkonom uddannelsen.

Bacheloruddannelse

 

Forudsætning om specifikt fagindhold           

Uddybning /præcisering

BA negot.
(tysk, engelsk, fransk, arabisk, kinesisk)

Regnskab, 5 ECTS

 

Finansiering, 5 ECTS

BA negot.
(Int. Turisme og fritidsmanagement samt Hotelmanagement)

Regnskab, 5 ECTS

"Yderligere metode til dataanalyse" Kan bl.a. opfyldes gennem valgfag svarende til fagområdet ”videregående kvantitative analyser” på 4. semester af Erhvervsøkonomi, HA

Finansiering, 5 ECTS

Yde. metode til dataanalyse,
5 ECTS

International Business Administration and Modern Languages (BA Int.)

Marketing, 5 ECTS

Er opfyldt ved valgfaget International Marketing Management

(Finansiering, 5 ECTS)

Nov. 2016: Uddannelsens fag”Investment and Finance”, 5 ECTS vil dække fagkrav indenfor finansiering.

 

Market and Management Anthropology

Mikroøkonomi, 5 ECTS 

 

Finansiering, 5 ECTS

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 09.03.2021