Skip to main content
DA / EN

Internationalt anerkendte kognitionsforskere gæster SDU

Professor Tony Chemero og professor Mike Anderson er på baggrund af deres anerkendte kognitionsforskning inviteret som hovedtalere ved forskningscenteret CHI’s (Centre for Human Interactivity) årlige symposium.

Symposiet finder sted den 17. og 18. september, og emnet er Interactivity, Cognition and the Embrained Body.

Tony Chemero vil tale om forskellen på empati og kognitiv empati samt hvordan sensomotorisk empati kan studeres i et laboratorium, mens Mike Anderson i sin tale vil beskæftige sig med, hvordan mennesker håndterer redskaber i hverdagen ud fra et kognitivt perspektiv.

Tony Chemero, der har en Ph.d i filosofi og kognitionsvidenskab, er professor i psykologi og filosofi ved Cincinnati Universitet og har udgivet over 70 videnskabelige artikler samt bogen Radical Embodied Cognitive Science (MIT Press, 2009). Han forsker i empiriske og filosofiske spørgsmål relateret til økologisk psykologi, kunstigt liv og komplekse systemer, og hans hovedtese er, at tænkning ikke kræver mentale repræsentationer. Mike Anderson er professor i kognitionsvidenskab ved Franklin & Marshall Collage og professor i avancerede computerstudier ved Maryland Universitet. Han har en Ph.d i filosofi og er desuden forfatter og medforfatter på over 80 videnskabelige publikationer inden for neurovidenskab og kognitionsvidenskab.

Udover de to hovedtalere vil en række andre talere også bidrage med deres perspektiv på, hvordan kompleks og adaptiv menneskelig adfærd kan undersøges, samt hvilket bidrag ”the embrained body” kan tilføre studiet interaktivitet.

For yderligere information, kontakt centerleder Sune Vork Steffensen (s.v.steffensen@sdu.dk eller 6550 3104).

                     

Fakta om CHI

Centre for Human Interactivity blev grundlagt som forskningscenter ved Syddansk Universitet den 1. november 2012.

Centeret forsker bl.a. i menneskelig interaktivitet ud fra undersøgelsen af, hvordan levende organismer koordinerer i komplekse systemer.

Hvert år afholdes et symposium, CHI Annual Symposium (CHIAS), hvor forskere og interesserede har mulighed for at høre om den nyeste forskning inden for området.

 

Redaktionen afsluttet: 10.09.2015