Skip to main content
DA / EN

Profileret SDU-forsker får plads i grundforskningsfondens bestyrelse

Professor ved Institut for Kulturvidenskaber Anne Scott Sørensen skal fra 1. januar være med til at uddele grundforskningsmidler til dansk forskning af særlig høj kvalitet

Siden Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet af Folketinget i 1991, har den hvert år uddelt nogle af de største bevillinger i den danske forskerverden.

Ifølge det nyvalgte bestyrelsesmedlem Anne Scott Sørensen er fondens centrale virkemiddel, de såkaldte Centers of Excellence, den største bevilling, en dansk forsker kan drømme om at få i sin karriere. 

Hun er derfor glad for og stolt over at tage plads i fonden som medlem af bestyrelsen for en periode på fire år.

- Som bestyrelsesmedlem er man med til at dele nogle centrale midler ud. Midler, der er med til at sætte dagsordenen i den danske forskningsverden. For mig at se er det den største ære og det største ansvar, man kan blive tildelt som aktiv forsker, siger Anne Scott Sørensen.

Humaniora skal på banen

Fondens formål er at styrke enestående dansk forskning på internationalt niveau. Det er dette formål, Anne Scott Sørensen skal være med til at understøtte i sit bestyrelsesarbejde. Men hun håber også at kunne øge antallet af humanistiske forskningsprojekter, der søger om bevillinger fra fonden.

- Humanistisk forskning har ikke tidligere været en stor modtager af midler fra Danmarks Grundforskningsfond, og da uddelingen af midler afspejler antallet af ansøgere ifølge fonden, er det min fornemmelse, at der har været færre ansøgninger fra humaniora, end der har været fra andre videnskaber, siger hun.

I arbejdstøjet efter nytår

Det skal der laves om på, mener Anne Scott Sørensen.

- Jeg vil arbejde for, at mine kollegaer og mit bagland fra humaniora føler sig klædt på til at søge om midler.

Anne Scott Sørensen starter bestyrelsesarbejdet efter nytår, hvor den nye bestyrelse skal vurdere ansøgninger til en ny runde af Centers of Excellence. Hun blev indstillet til bestyrelsesposten af Det Frie Forskningsråd.

Læs mere på fondens hjemmeside

Redaktionen afsluttet: 28.12.2015