Skip to main content
Bevilling

DFF-bevilling til at styrke vores digitale kompetencer

Professor Nina Bonderup Dohn har netop modtaget tematisk DFF-bevilling til sit projekt om computational thinking.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 22-10-2019

Samfundet er kendetegnet ved stadigt stigende digitalisering og integrering af teknologi i hverdagen. Rigtigt mange processer og beslutninger i både arbejds- og fritidsliv involverer algoritmer og computerberegninger. Det stiller krav om en styrkelse af borgernes kompetencer inden for det, der kaldes Computational Thinking. 

Etisk acceptable algoritmer

Det er udgangspunktet for forskningsprojekt At designe for situeret computationel thinking med computationelle ting, som professor Nina Bonderup Dohn fra Institut for Design og Kommunikation ved SDU netop har modtaget en tematisk DFF-bevilling på 5,9 mio. kr. til at gennemføre. 

I projektet skal det bl.a. undersøges, hvordan elever og studerende bedst lærer algoritmisk tænkning, kritisk forståelse af de roller, algoritmer kan spille positivt og negativt, og kreativ udvikling af nye, etisk og socialt acceptable algoritmer.

Læres bedst med fysiske ting

Forskningen peger på, at computational thinking læres situeret, dvs. formes og får indhold både fra det konkrete fagområde og fra den sammenhæng, læringen foregår i. Forskning viser også, at det er lettere og mere motiverende at lære abstraktioner, hvis man bruger fysiske modeller og ting.

Computational thinking er - modsat den gængse opfattelse - ikke en abstrakt og generel tænkemåde, der kan trænes på ét fagområde og anvendes uforandret på andre fagområder.

Derfor står det centralt i projektet at udvikle og teste didaktiske designs, der støtter den situerede læring af computational thinking ved anvendelse af fysiske ting, der kan programmeres.

Det er forhåbningen at projektet kan munde ud i fokuspunkter for en didaktik for computational thinking, der bl.a. kan skabe bedre og motivationsunderstøttende læring inden for computational thinking og viden om, hvordan computational thinking kan bruges til at lære andre fag.

Se hvem der ellers har fået tematiske bevillinger fra DFF her

Mød forskeren

Nina Bonderup Dohn er professor og dr. phil ved Institut for Design og Kommunikation på SDU Kolding. Hun er leder af Center for Computational Thinking på SDU og står i spidsen for FKK-projektet ”Designing for Situated Knowledge in a World of Change” som hun afslutter i 2020, hvorefter hun begynder på DFF-projektet om computational thinking.

Redaktionen afsluttet: 22.10.2019