Skip to main content

Ny kandidatuddannelse

Fremtidige kandidater kan hjælpe de lokale virksomheder

Den grønne omstilling kræver nye kompetencer i virksomhederne

Af Kirsten Lambert, , 07-02-2023

Virksomhederne oplever store krav fra myndigheder i den grønne omstilling. De skal tage endnu mere ansvar for, at vi i fællesskab arbejder hen mod en bæredygtig fremtid. I den proces har virksomhederne fået mange nye opgaver, som de har svært ved at løse, fordi medarbejderne ikke besidder de fornødne kompetencer, og fordi det er svært at rekruttere de rette.

Virksomhederne mangler kompetente medarbejdere, der har specialviden indenfor bæredygtig udvikling og ledelse.

herunder særligt spidskompetencer i at løse problematikker og lede forandring, som fokuserer på bæredygtighed og grøn omstilling.

 

Slagelse Erhvervscenter har daglig kontakt med erhvervslivet, som udfordres med de svære opgaver. Erhvervskonsulent Mette Reindahl Andersen forklarer, at lovgivningen gør det nødvendigt for virksomhederne at kunne omsætte bæredygtige målsætninger til strategier og handlinger. Det mærker Erhvervscentret også lokalt, hvor der er en udtrykt efterspørgsel på viden og værktøjer til at komme godt i gang med at implementere bæredygtige tiltag, så udviklingen og væksten kan fastholdes.

 

Ny kandidatgrad om bæredygtig ledelse

Aldrig har samspillet mellem uddannelse og erhvervslivet været vigtigere. Det betragtes derfor som en stor styrke, at man fremover kan uddanne fremtidens bæredygtige frontløbere lokalt her i Slagelse. Netop kandidater fra en ny, lokal uddannelse på SDU Slagelse kan være en del af løsningen på erhvervslivets udfordringer.

 

I samarbejde med en række lokale virksomheder har forskere fra SDU Slagelse udviklet en ny kandidatuddannelse, som netop har fokus på de mange krav og processer, der er i den grønne omstilling. Den nye Cand.Merc.-uddannelse i bæredygtig ledelse af organisationer er unik og Danmarks eneste kandidatuddannelse, hvor man kommer til at arbejde bæredygtigt med ledelse, mennesker og strategi. Den udbydes nu med første studiestart til september, og det betyder, at de første dimittender er klar til at hjælpe erhvervslivet fra sommeren 2025.

Gennem studiet vil kandidaterne få særdeles gode kompetencer i at vurdere, forbedre og gennemføre forandringer i virksomheden, ligesom de vil besidde spidskompetencer i at løse problematikker, som fokuserer på bæredygtighed og grøn omstilling. Desuden vil de få stærke kompetencer i at sikre og forbedre medarbejdernes tilfredshed, fastholdelse og talentudvikling samt understøtte virksomhedens performance.

Uddannelsen har et bredt fokus på ledelse af mennesker og organisationer og tager udgangspunkt i, at moderne virksomheder også inkluderer medarbejdere, samfund og miljø i deres strategier.

De studerende bliver stærkt motiveret til at tage på i et halvt års virksomhedspraktik på 3. semester. Her kan de afprøve deres teoretiske viden i praksis. Og allerede her er de en stærk ressource, som kan bidrage væsentligt i virksomhederne.

De lokale virksomheder har svært ved at rekruttere

De lokale virksomheder har store udfordringer med at rekruttere personale, som besidder de nødvendige kompetencer.

Christina Cohr, som er CCO i FlowCon International Slagelse, efterspørger flere kandidater med de rette kompetencer inden for fx datahåndtering og økonomi – og gerne med et særligt fokus på bæredygtighed. Hun ser også et hul i lokalt funderede skarpe hjerner på det område og hilser de lokale, fremtidige kandidater velkommen.

Harboes Bryggeri i Skælskør oplever ligeledes, at det kan være svært at tiltrække medarbejdere med den rette viden til virksomheden. Vibeke Harboe Malling, HR Director på bryggeriet, efterlyser lokale ressourcer, som en løsning af rekrutteringsproblemet. Ikke mindst når det handler om medarbejdere fra de højere uddannelser som fx kandidatuddannelserne.

FlowCon International, Harboes Bryggeri og Slagelse Erhvervscenter har samarbejdet med SDU Slagelse om udvikling af den nye kandidatuddannelse inden for bæredygtig ledelse. De har deltaget med støtteerklæringer, som har været en væsentlig del af selve ansøgningen til ministeriet.

Fremtidige kandidater står parat

Malee Andersen Sukkwan, som dimitterer fra HA Generel Erhvervsøkonomi til sommer, har allerede besluttet at læse videre på den nye kandidatuddannelse på SDU Slagelse. Hun ser den nye uddannelse som et solidt springbræt til et godt job i en virksomhed, der har fokus på bæredygtighed: ’Kandidatuddannelsen er meget aktuel for mig, da den har fokus på bæredygtig ledelse og strategi sammen med digitalisering, grøn omstilling, globalisering og konkurrence.’ Hun er sikker på, at studiet vil leve op til hendes karrieredrømme og vil være klar, når den nye Cand.Merc.-uddannelse går i gang til september.

Redaktionen afsluttet: 07.02.2023