Skip to main content

Uddannelsernes Fællescase 2023

Uddannelsernes Fællescase 2023

En fælles caseevent for studerende i Slagelse

Af Kirsten Lambert, , 07-02-2023

Uddannelsernes Fællescase har igen i år dannet rammen om et intenst efterår for en stor gruppe studerende fra Syddansk Universitet og Zealand i Slagelse. Denne gang har det været Harboes Bryggeri, som har leveret tre cases til den fælles caseevent.

Ved finalen, som netop er blevet afholdt, præsenterede de studerende deres løsningsforslag til casen for Harboes Bryggeri og for resten af jury panelet bestående af undervisere, uddannelsesledere og en repræsentant fra Slagelse kommune.

’Det har været en fornøjelse at se de studerendes engagement i Harboes Bryggeri og i det case-arbejde, som vi havde lagt op til. Vi har fået masser af inspiration med hjem til at bruge i vores forretning,’ udtaler et samstemmigt Harboe-jurypanel bestående af Heidi Nielsen, Michelle Kruuse og Ninalouise Rasmussen

Finalen blev i år afholdt på Absalon i Slagelse. Programmet startede med en velkomst fra Slagelse Kommunes Borgmester Knud Vincent, hvorefter der var casepræsentationer fra de mange grupper studerende fra Syddansk Universitet og Zealand, samt feedback fra juryen. Til sidst var der et socialt arrangement med fokus på samvær på tværs af studerende fra de forskellige studieretninger.

Uddannelsernes Fællescase handler om et godt og frugtbart samarbejde mellem erhvervsliv, studerende og uddannelsesinstitutioner, men det handler lige så meget om, at Slagelse skal være en attraktiv studieby med et godt studiemiljø.

I løbet af efteråret er der er blevet arbejdet intenst på de tre cases fra Harboes Bryggeri, blandt andet på Syddansk Universitet hvor 10 grupper fra forskellige bachelorretninger har arbejdet sammen.

’Uddannelsernes Fællescase og Harboes Bryggeri bidrager til at de studerende får afprøvet deres teoretiske viden på praktiske cases. Det har været en udfordrende opgave for mange, så læringsniveauet er tårnhøjt, og de studerende har klaret opgaven godt med gode indsatser,’ fortæller Jonas Agerbæk, ekstern lektor ved SDU

Uddannelsernes Fællescase afholdes hvert efterår, og studerende fra forskellige studieretninger på Syddansk Universitet og Erhvervsakademi Zealand – og forhåbentlig Professionshøjskolen Absalon fra næste år – deltager. Slagelse Kommune er tovholder på arrangementet, som har været afholdt de seneste 7 år.

Redaktionen afsluttet: 07.02.2023