Skip to main content

Sponsorerede forsøg finder oftere positiv effekt

Forskning, der er betalt af medicinalindustrien, finder oftere end uafhængige forsøg positive resultater af lægemidler og medikoteknisk udstyr.

Af Marianne Lie Becker, mlbecker@health.sdu.dk, 06-03-2017

Resultaterne af kliniske forsøg af lægemidler og medikoteknisk udstyr er i høj grad med til at påvirke, hvordan lægerne behandler patienter, og hvilken behandling de får.

Klinisk forskning er dog i stigende grad finansieret af de firmaer, der producerer produkterne, enten fordi de selv udfører forsøgene, eller fordi de helt eller delvist betaler for, at forskere på universiteter og hospitaler udfører forsøgene.

Det er derfor vigtigt at undersøge, om industrifinansierede forsøg er lige så pålidelige som offentligt finansierede forsøg.

Oftere positive resultater

Forskere fra det danske Center for Evidensbaseret Medicin på SDU og Odense Universitetshospital, Herlev Hospital samt fra Canada og Australien har undersøgt, hvorvidt resultaterne i kliniske forsøg af lægemidler og medikoteknisk udstyr afhænger af, hvem der finansierer forsøgene.
Studiet er indeholder 75 oversigtstudier og omhandler mere end 6000 kliniske forsøg.

- I forhold til offentligt finansierede forsøg har industrifinansierede forsøg oftere positive resultater og konklusioner inden for stort set samtlige områder af lægevidenskaben, fortæller post.doc Andreas Lundh fra Center for Evidensbaseret Medicin

-Vi kan se, at mens omkring halvdelen af de kliniske forsøg betalt af det offentlige finder en positiv behandlingseffekt af lægemidler og medikoteknisk udstyr, gælder det for to tredjedele af de industrifinansierede. Det tyder på, at forskningen betalt af industrien ikke er helt objektiv.

Behov for åbenhed

De skævvredne resultater, som kan have betydning for patienters helbred, kan skyldes den måde, som man har valgt at designe og rapportere forsøgene på. Eksempelvis ved at undlade at offentliggøre negative forsøgsresultater.

Forskerne bag undersøgelsen mener, at det er vigtigt at medinddrage, hvem der finansierer et klinisk forsøg, når man skal vurdere forsøgsresultaternes troværdighed. De mener, at en løsning på problemet er mere gennemsigtighed, og at læger er kritiske i forhold til hvilken typer forsøg, de medvirker i.

- Jeg synes, det er på tide med en mentalitetsændring, så forskningen fordrer fuld åbenhed og adgang til rådata. Alle skal kunne ses efter i sømmene og forskerne bør overveje nøje, hvad de vil være med til, siger Andreas Lundh.

Fakta om undersøgelsen
Sammenlignet med ikke-industri sponsorerede forsøg har industrisponsorerede forsøg af lægemidler og medikoteknisk udstyr:

  • 27 procent hyppigere resultater, der er positive over for sponsors produkt.
  • 34 procent hyppigere konklusioner, der er positive over for sponsors produkt.
  • 17 procent mindre hyppigt overensstemmelse mellem forsøgsresultater og konklusioner.
Redaktionen afsluttet: 06.03.2017