Skip to main content
DA / EN
Studiemiljøundersøgelsen

SDU scorer højt på studiemiljø

Studiemiljøet har aldrig været bedre på SDU. Det viser en ny undersøgelse, hvor mere end 10.000 SDU-studerende har deltaget.

Af Katrine Findsen, kafi@sdu.dk, 23-08-2017

De studerende trives på SDU. Faktisk så godt, at SDU i år scorer hele 7,1 på en skala fra 1 til 10, når de studerende bliver spurgt, hvordan de går og har det. Det er den højeste score nogensinde, og tallet glæder prodekan på Det Humanistiske Fakultet Lars Grassmé Binderup, der står i spidsen for styregruppen bag undersøgelsen af studiemiljøet.

- Vi har arbejdet målrettet med at forbedre studiemiljøet på en lang række områder og i alle dele af organisationen, og det er yderst positivt at se, at vi rent faktisk er lykkes et langt stykke hen ad vejen, og at så mange studerende trives, siger han.

Stadig stressede studerende

Samtidig med, at studiemiljøet generelt bliver bedre, er der desværre også lidt malurt i bægeret. For en del studerende oplever stadig at være stressede i deres dagligdag, fortæller Lars Grassmé Binderup.

- Der er blandt andet nogle udefrakommende faktorer, der presser de studerende, som for eksempel fremdriftsreformen. Vi kan tydeligt se, at de studerende, der er mest pressede på tid og er kommet bagud i deres forløb, ofte er mere utilfredse med studiemiljøet.

- Men det ændrer ikke ved, at det er vores job som uddannelsesinstitution at tage hånd om de stressede studerende. Der er meget, der tyder på, at de mange indsatser, vi i øjeblikket gør for at få de studerende til at følge den normerede studietid, også vil have en positiv effekt på de forsinkede studerendes tilfredshed. Hvis vi sørger for at få dem hjulpet igennem til tiden, bliver de også gladere for at gå her, fortsætter han.

Bedre datagrundlag

Netop omkring stress er der i undersøgelsen spurgt mere detaljeret ind til de studerende, der oplever stress, end man gjorde ved den seneste undersøgelse i 2015 – især for at sikre, at man får skelnet mellem travlhed og regulær stress, der gør folk syge og frafaldstruede, forklarer Lars Grassmé Binderup.

- Vi har fået et endnu bedre datagrundlag end tidligere, der gør, at vi lettere kan gå ind og lave relevante tiltag, hvor der er behov for det. Det samme gør sig gældende for krænkelser, hvor vi også efter undersøgelsen her ved langt mere, end vi har gjort tidligere, fordi vi har spurgt mere deltaljeret. Vi har også denne gang som noget nyt direkte spurgt, om de studerende oplever at blive diskrimineret.
Lars Grassmé Binderup fortæller, at man dermed i højere grad fra ledelsens side vil kunne dykke dybere ned i tallene og finde gode bud på årsagerne bag problemerne.

Til kamp mod ensomhed

Et af indsatsområderne for at skabe et bedre studiemiljø har været arbejdet med den ensomhed, nogle studerende føler, og der er også godt nyt, fortæller Lars Grassmé Binderup.

- Når de studerende bliver spurgt til, om de er ensomme, er tallet nogenlunde status quo i forhold til 2015. Til gengæld er der flere, der er kommet med i en studiegruppe, nemlig 5 procent, og det er en glædelig nyhed, der kan være medvirkende til, at færre studerende på sigt vil føle sig ensomme.

Indsatsområder skal på plads

Der er dog ikke noget med at hvile på laurbærerne, for der skal naturligvis stadig arbejdes med de områder, hvor der er plads til forbedring. Der bliver den kommende tid udvalgt nogle indsatsområder på overordnet plan, ligesom man på de enkelte fakulteter, institutter og uddannelser kommer til at dykke ned i tallene og lave lokale indsatser, uddyber Lars Grassmé Binderup og forklarer, at også omgivelserne har ledelsens opmærksomhed.

- Vi arbejder flere steder på at skabe nogle bedre fysiske rammer for de studerende. Der tegner sig et klart billede af, at de studerende, der har deres gang på de nybyggede campusser i Kolding og Sønderborg, er mere tilfredse end dem fra i Esbjerg og Slagelse. Derfor må vi også forvente, at de planlagte nybyggerier begge steder vil have en positiv effekt på studiemiljøet, siger han og fortsætter:

- Vi er meget optagede af at sikre vores studerendes trivsel. Det er en fælles opgave, der skal løses, og jeg er ret sikker på, at vi i 2019, hvor vi igen tager temperaturen på studiemiljøet, vil opleve, at der er sket forbedringer inden for en lang række områder. 

Læs undersøgelsen i sin fulde længe her

Redaktionen afsluttet: 23.08.2017