Skip to main content
DA / EN
Miljøinnovation

Vandmænd skal fjerne mikroplastforurening

GoJelly er et internationalt forskningsprojekt, der vil undersøge vandmænds egenskaber til at rense havvand for mikroplastik samt at undersøge hvordan de kan anvendes til dyrefoder, fødevarer, rynkecreme og gødning.

Af Majken Brahe Ellegaard Christensen, , 03-04-2019

Vandmænd findes overalt i havet mellem havbund og overflade, og fra polerne til de tropiske områder. De har ingen hjerne eller hjerte og kan virke uskyldige, men flere anser dem for at være en plage.

Det er ikke kun badegæster på de danske strande, der generes af dem; også mange brancher kan lide økonomisk under den skade, som vandmænd kan forårsage.

Vandmændene vikles ind i fiskernes net, og havmiljøet påvirkes af fiskernes fangst af fiskeyngel, -æg og zooplankton. Der har endda været flere tilfælde, hvor svenske kraftværker måtte lukke, fordi vandmænd blokerede de vandrør, der indgår i kølesystemet.

Vandmænd forurener og er en byrde

Adjunkt Jamileh Javidpour fra Biologisk Institut har arbejdet med vandmænd i de seneste 15 år. Hun forsker nu i, hvordan man bruger vandmænds biomasse konstruktivt til at fjerne mikroplastik fra havene og samtidig gavne både økonomi og iværksætteri.

I Danmark findes forskellige typer vandmænd, og nogle af dem er invasive. Det betyder, at de ikke findes naturligt i danske farvande, men i stedet er de kommet her med havstrømmen eller skibe.

Vandmænd hører til de sunde akvatiske økosystemer og har overlevet i millioner af år. Men med det menneskeskabte pres i form af overfiskning og nedbrydning af marine systemer er de blevet en gene.

Jamileh Javidpour med et maleri af en vandmand

-På den ene side repræsenterer vandmænd en imponerende bestand af organismer og biomasse, der globalt er udnyttet meget lidt af mennesker. På den anden side kan en stigende mængde biomasse fra vandmænd betragtes som en værdifuld ny ressource, siger Jamileh Javidpour.

Sender slim ud i havet

Når vandmænd formerer sig eller bliver stressede, udsender de slim i det omgivende havvand. Denne slim har den nyttige egenskab, at den binder sig til mikroplast.

Slimen fra vandmænd har tidligere vist sig nyttig, ikke kun til at indfange nanopartikler, men også som et enzym og en naturlig masse, der er rig på mikroorganismer.

Teorien er, at slimen aktivt kan bruges til at fjerne mikroplast, for eksempel ved at blive inkluderet i filtre.

Fra gene til ressource

Derudover har selve vandmanden flere forskellige anvendelser i produkter fra rynkecreme til snacks og gødning til landbruget.

-GoJelly viser sig innovativ ved at forvandle en gene til en værdifuld ressource, men vi må ikke glemme den naturlige rolle disse gelatinøse organismer spiller i det marine økosystem, siger Jamileh Javidpour.

Derfor samler en gruppe forskere fra Danmark, Norge, Tyskland, Slovenien og Israel data om både fisk og vandmænd for at forstå samspillet mellem disse i den marine fødekæde.

Vandmandsbrug i Kerteminde

Kerteminde vil huse et større vandmandsbrug, hvor Jamileh Javidpour vil yngle vandmænd til forskningsbrug.

Her vil hun undersøge muligheder for vandmandens kommercielle anvendelser.

Opførelsen af vandmandsbruget er i øjeblikket under udvikling og forventes at være klar til forskningsbrug til efteråret.

GoJelly

  • GoJelly begyndte i januar 2018 og kører indtil december 2021. SDU har været koordinator siden 1. marts 2019 og vil fortsætte denne rolle, indtil projektet udløber.
  • GoJelly har modtaget finansiering fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020
  • Projektpartnerne kan findes på GoJellys hjemmeside
     

Læs mere

Mød forskeren

Jamileh Javidpour er adjunkt på Biologisk Institut. Hun er projektkoordinator på GoJelly.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 03.04.2019