Skip to main content

Hvordan organiserer man innovation?

Fuldstændigt frie rammer og opfordringer til at gå ud, hvor isen ikke kan bære. Det er ikke umiddelbart det, man forbinder med et universitet. 

Men Center for Journalistik har fået carte blanche af SDU’s ledelse med rektor Henrik Dam i spidsen. Centret skaber Fremtidens Uddannelse på cand.-public.-uddannelsen, kandidatstudiet i Journalistik. De ansatte har derfor fået retten – måske endda pligten – til at turde begå fejl, og de har frie tøjler til at eksperimentere på livet løs.

Processen starter altså på et konkret studie. Derfor er de centrale aktører tilknyttet studiet, men med tæt kontakt til SDU’s Enhed for Uddannelsesinnovation, så kommandovejen og ideudviklingsprocessen sker mere ubesværet

I den daglige ledelse af projektet Fremtidens Uddannelser sidder tre personer: Centerleder Peter Bro og specialkonsulent Pernille Seier Hansen, begge med base på Center for Journalistik, Institut for Statskundskab på SDUDen tredje, chefkonsulent Kristina Dienhart hører til i Enheden for Uddannelsesinnovation på universitetetHun arbejder med de konkrete innovationsprocesser og opsamler erfaringer, der kan bruges på andre studier, men hun er også bindeleddet til universitetets ledelse. Sammen arbejder de tre med at udføre de konkrete eksperimenter og prototyper, som er nødvendige for projektet.

Ud over den daglige projektledelsesgruppe deltager en række andre. I projektets styregruppe sidder blandt andre projektets øverste ejer, rektor på SDU Henrik Dam. Projektet har også hjælpende hjerner i en tværgående  taskforce og et særligt studienævn, der skal sørge for at fjerne administrative forhindringer og barrierer. En gruppe af kolleger, der kan digitale elementer sikrer, at de nye digitale idéer bliver til noget. Og så er underviserne naturligvis helt centrale i processen. For uden dem ingen uddannelse. 

Der er sat et millionbeløb af til projektet, og det lægger sig i forlængelse af SDU’s strategiske grundlag, hvor én af de tre bærende sætninger er:" Vi bryder grænser og former fremtiden".