Skip to main content

Det er bestemt ikke en spareøvelse

At omlægge undervisningen til digitale formater driver nye typer af omkostninger. Derfor kommer Fremtidens Uddannelser ikke til at gøre universiteterne billigere at drive.

”Vi er i gang med en massiv investering,” siger Anni Søborg, der er chef for uddannelsesinnovation på Syddansk Universitet.

Dels er der brug for markante investeringer i ny state of the art-teknologi, dels koster det mange penge at opkvalificere undervisere og andre ansatte til at undervise og administrere universitetet på en anden måde.

”For os handler det om bedre undervisning, bedre uddannelseskvalitet og bedre tilbud om læring. Selvom vi omlægger en del af undervisningen til teknologibaseret læring, vil der stadig være brug for undervisning på campus, vejledning og lokaler, så derfor forventes det ikke, at Fremtidens Uddannelser bliver billigere at drive,” siger Anni Søborg.

Teknologibaseret læringen kan ikke stå alene, men underviserens rolle vil forandre sig. Undervisningen vil i højere grad være blended learning med forskellige elementer som online læring, gruppearbejde, fysisk undervisning, online vejledning og gruppedialog.

Nye kompetencer

Der tales en del om livslang læring, hvor en stor del af arbejdsstyrken får brug for at få nye kompetencer. Og det gælder også alle universitetets ansatte, og nok især dem, der skal være med til at undervise og kompetenceudvikle resten af arbejdsstyrken.

”Vi skal til at bruge nogle nye pædagogiske og didaktiske undervisningsmetoder, og vi kommer til at omlægge mange administrative processer, så vi har behov for en massiv investering i kompetenceudvikling af både undervisere og administrativt personale,” siger Anni Søborg.