Skip to main content

Erkendelser undervejs

SDU er ikke i gang med at opfinde én ny model for Fremtidens Uddannelser, men en ny måde at udvikle uddannelser på. Og nogle af de forhindringer, vi møder undervejs, er selvskabte. Det er blandt de største erkendelser i arbejdet med Fremtidens Uddannelser.

Ikke én model

”Opgaven er ikke at skabe én SDU-model for Fremtidens Uddannelser, men at finde nye måder at arbejde med kontinuerlig, radikal og reel udvikling af uddannelser,” siger Anni Søborg, der er chef for uddannelsesinnovation på SDU.

Der findes ikke én model, der passer til alle uddannelser. Til gengæld kan man udvikle en værktøjskasse med metoder til radikal udvikling af uddannelser. Den metodekasse kan alle kigge ned i for at vælge den metode, som passer bedst til dem.

Selvskabte barrierer

En anden erkendelse er, at mange barrierer kommer fra universitetets egne regler og rammer.

”Når vi står med en forhindring i form af en regel eller en tidsfrist, så har jeg oplevet, at det, vi troede var en regel, der havde baggrund i lovgivning, er en bestemmelse, vi selv har fastsat. Og dem kan vi vælge at ændre” siger Anni Søborg. Hun understreger, at der ikke er fastsat regler uden god grund, men måske har baggrunden for reglen ændret sig over årene, og så er der god grund til at se på reglen igen.

Engageret studienævn

Især arbejdet med det nye studienævn for Fremtidens Uddannelser har været en øjenåbner for, hvordan universitetet har været mere administrerende end innoverende.

”I det nye midlertidige studienævn er medlemmerne begejstrede for at deltage – måske fordi der er mere fokus på uddannelsesudvikling end administration” fortæller Anni Søborg.

Det illustrerer for hende, at der skal sikres tid til nytænkning og uddannelsesinnovation i studienævnene, så der ikke bare ’går administration og dispensationsbehandling i den’.

Underviseren i centrum

Endnu en erkendelse handler om underviserens rolle.

”Vi ser en helt anden tilgang til det at undervise, og underviseren bliver helt central for at få Fremtidens Uddannelser til at leve og trives,” siger hun.

SDU’s mantra har i mange år været ”Den studerende i centrum”, men Anni Søborg peger på, at også underviseren og undervisningen skal i centrum.

Underviseren skal have mulighed for, via et dashboard at samle sig et øjebliksbillede over de studerende, som deltager i undervisningen. Og med en mere flydende uddannelsesstruktur, hvor underviseren står overfor flere målgrupper i det samme undervisningslokale, skal underviseren have et bredere spektrum af kompetencer for at kunne anvende forskellige former for læring.

Derfor mener Anni Søborg, at der er brug for nye tilgange til undervisernes rolle.

”Vi bliver nødt til at anerkende undervisningen på en anden måde end nu, hvor underviseren primært bliver vurderet på og belønnet for forskning, ikke undervisning,” siger hun.

Uden underviserne som centrale tovholdere på Fremtidens Uddannelser kan projektet ikke blive en succes.