Skip to main content

Hvem er med til at bestemme over Fremtidens Uddannelser? 

Mange mennesker er involveret i arbejdet med Fremtidens Uddannelser.

Daglig projektledelse

Den daglige projektledelsesgruppe består af:

 • Peter Bro, centerleder og professor på Center for Journalistik, SDU.
  Peter Bro har været leder af Center for Journalistik siden 2011 og været tilknyttet centret siden 2005. Han har været med til at udvikle og udbygge udbuddet af uddannelser på Center for Journalistik.
 • Kristina Dienhart, chefkonsulent i Innovationsenheden, SDU.
  Kristina Dienhart blev ansat på SDU i 2017 for at være med til at styre innovationen af uddannelserne og samle erfaringerne, så andre uddannelser kan lære af prototyperne på Center for Journalistik. Hun har tidligere været ansat i Odense Kommune, hvor hun også arbejdede med at lede innovationsprocesser.

 • Pernille Seier Hansen, cand.scient.pol. og specialkonsulent på Center for Journalistik, SDU.
  Pernille Seier Hansen har været ansat på Center for Journalistik siden 2010 og er også uddannet på Institut for Statskundskab og er efteruddannet i projektledelse og har arbejdet med uddannelsesudvikling på journalistuddannelserne i mange år.

  I den daglige projektledelsesgruppe deltager desuden,  Anni Søborg, der er chef for uddannelsesinnovation, Rektorsekretariatet, SDU, Karsten Prinds, journalistisk lektor og learning designer, Center for Journalistik, samt Katrine Birkedal Frich og Didde Elnif, journalistisk lektor og uddannelseskoordinator cand.public, Center for Journalistik. 

Styregruppe

I projektets styregruppe deltager:

 • Henrik Dam, rektor på SDU og projektejer
 • Bjarne Graabech Sørensen, prorektor
 • Anni Søborg, chef for uddannelsesinnovation, Rektorsekretariatet
 • Jens Ringsmose, dekan på Det samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Simon Møberg Torp, dekan på Det humanistiske Fakultet
 • Signe Pihl-Thingvad, Institutleder, Statskundskab

Taskforce

Fremtidens Uddannelse har også fået en særlig tværgående taskforce. Taskforcens opgave er dels at håndtere udfordringer med SDU’s interne regler, som kan forhindre, at Fremtidens Uddannelser bliver radikalt nytænkende. Dels har taskforcen formuleret en indstilling til ministeriet om fritagelse fra de nuværende regler og rammer.

Deltagerne i den tværgående taskforce er:

 • Pernille Seier, specialkonsulent, Center for Journalistik
 • Anni Søborg, chef for uddannelsesinnovation, Rektoratet
 • Lisbeth Broegaard, kontorchef, juridisk kontor, Rektoratet
 • Jesper Hedegaard Vesterbæk, specialkonsulent, Registrering og Legalitet
 •  Trine Fenger, Afdelingsleder, Studieadministrationen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Morten Kallestrup, VILO, Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Desuden står et særligt studienævn for at træffe de hurtige beslutninger. Studienævnet er pålagt at sørge for fleksible rammer for uddannelsen.

Center for Journalistik har et aftagerpanel, som også er involveret i ideudviklingen og beslutningsprocessen med Fremtidens Uddannelser.

Kontakt

Vil du vide mere om Fremtidens Uddannelser, så skriv til Journalism@journalism.sdu.dk