Skip to main content

Hvad kan bremse Fremtidens Uddannelser?

Mange ting kan løses. Og løses af universitetet selv. Det er blandt andet en erkendelse i processen med at udvikle Fremtidens Uddannelser.

”Der er nok en opfattelse af, at de regler, som bremser den radikale udvikling af uddannelser, er påført os af ministeriet. Men en stor del af dem, er nogen vi har påført os selv” siger Anni Søborg, der er chef for Uddannelsesinnovation på SDU.

Det handler blandt andet om lange deadlines for blandt andet fagbeskrivelser og studieordninger og faste procedurer for godkendelse af forskellige ændringer.

Derfor arbejder SDU i forbindelse med Fremtidens Uddannelser med to typer af forhindringer. De selvskabte og de ”reelle” forhindringer, som stammer fra lovgivning og bekendtgørelser. Universitetet er startet med at rydde op i de forhindringer, som de selv kan.

Blandt forhindringer og barrierer er identificeret:

  • behov for nyt LMS, som kan understøtte nye læringsmoduler og undervisningsformer.
  • behov for overblik i form af et individualiseret dashboard, der er en hurtig tilgang til forløb for studerende og undervisere.
  • studienævn skal være gearet til at arbejde med radikale forandringer og innovation. Derfor har man valgt at oprette et midlertidigt studienævn med særlige beføjelser og instrukser.
  • nøglepersoner i tværgående samarbejde opløser mange forhindringer. Derfor har Fremtidens Uddannelse nedsat en task force af nøglepersoner på tværs af faglige, administrative og organisatoriske enheder, som sammen finder løsninger, når forandringerne støder på barrierer i og uden for universitetet.
  • i produktionen af nanomoduler opstår dialoger om ophavsret og andre rettigheder i forhold til interne og eksterne undervisere, medier og modtagere. Det er forhold, hvor universitetet har brug for hjælp fra ministeriet.
  • undervisernes kompetencer skal opgraderes, fordi underviserne får en helt ny rolle  på en uddannelse, der er under radikal udvikling, og hvor der eksperimenteres med nye læringsformer.