Skip to main content

Sam-finansierede Ph.d. forløb

I forbindelse med samarbejde mellem f.eks. offentlige institutioner eller private partnere og ph.d.-skolen vedrørende (sam)finansiering af ph.d.-forløb, skal der indgås en formaliseret samarbejdsaftale mellem Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole og institutionen/den private partner.

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har siden 2016 anvendt en takst på 88.000 kr. pr. indskrivningsår for eksterne ph.d.-samarbejdsaftaler. Taksten er vedtaget af institutlederkredsen og dækker de basale ydelser som vejledning, bedømmelse, evalueringer, offentligt forsvar, interne ph.d.-kurser og tilrådighedsstillelse af arbejdsplads. Taksten dækker ikke eksterne ph.d.-kurser, anskaffelse af litteratur/data ect., konferencedeltagelser og rejser til disse, feltarbejde og omkostninger til miljøskift.

 

Læs mere om uddannelsesopbygning og krav til den ph.d. studerende jf. ph.d.-bekendtgørelsen under studieelementer.

Processen

Potentiel hovedvejleder/forskningsgruppeleder/institutleder eller hvem der har kontakt til en potentiel kandidat retter henvendelse til instituttets økonomimedarbejder med henblik på udarbejdelse af bduget, når processen er så fremskreden, at der skal sendes ansøgning til ph.d.-skolens sekretariat.

Potentiel hovedvejleder/forskningsgruppeleder/institutleder retter henvendelse til ph.d.-skolens sekretariat på mail; phdsek@sam.sdu.dk, så den videre proces kan igangsættes.

Potentiel hovedvejleder sørger for, at ph.d.-skolens sekretariat modtager de nødvendige dokumenter for at kandidaten kan blive taget i betragtning til et ph.d.-forløb. De nødvendige bilag og blanketter indbefatter ansøgningsblanket, projektbeskrivelse og titel, CV, publikationsliste, referencer, tidsplan over forventet videnformidling, årlig tidsplan for tilstedeværelse ved Syddansk Universitet, budget og vejlederblanket.

Kandidatens ansøgning sendes til det relevante fagudvalg, hvorefter fagudvalget vil vurdere, om kandidaten kan tilbydes et ph.d.-forløb ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Fagudvalget har i alt 30 dages høringsfrist.

Ved høringsfristens udløb modtager kandidaten fagudvalgets bedømmelse.

Kandidaten modtager fagudvalgets bedømmelse via. mail.

Såfremt der er tale om et samarbejde mellem Syddansk Universitet og private virksomheder, kommuner eller lignende, vil RIO stå for den fremadrettede kontakt.

Såfremt der er tale om et samarbejde mellem Syddansk Universitet og et udenlandsk universitet, vil ph.d.-skolen  stå for den fremadrettede kontakt. 

Underskrifter indhentes hos ph.d.-skolelederen, institutleder, ekstern part og den ph.d.-studerende.

Den ph.d.-studerende indskrives på ph.d.-skolen og den ph.d.-studerende modtager indskrivningsbrev via mail.

Ved indskrivning på 5+3 ordningen på ph.d.-skolen under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gennemføres der i løbet af ph.d.-studiet tre evalueringer:

  • Evaluering efter 6-9 måneders indskrivning
  • Midtvejsevaluering efter 16-18 måneders indskrivning
  • Tredje evaluering efter 30 måneders indskrivning

Du kan læse mere om ph.d.-forløbets milepæle  her.

Sidst opdateret: 13.12.2020