Skip to main content
DA / EN

Processen

Processen

Igangsættelse af en proces, der skal munde ud i en ph.d.-samarbejdsaftale med et udenlandsk universitet, skal ske ved at instituttet (institutleder, forskningsgruppeleder eller potentiel hovedvejleder) retter henvende til ph.d.-skolen sekretariat.

Kontaktpersonen fra instituttet indhenter oplysninger om universitetet og researcher stedet.

Vedkommende oplyser detaljer om ønsket samarbejde. Instituttets kontaktperson sørger ligeledes for udarbejdelse af en projektbeskrivelse + titel, CV, udfyldelse af ansøgningsblanket, publikationsliste, referencer, tidsplan over forventet videnformidling, en årlig tidsplan for tilstedeværelse ved Syddansk Universitet, budget og udfyldelse af vejlederblanket. Omtalte dokumenter kan du læse mere om under fanen "samarbejdsaftaler" og finde de relevante blanketter under "relevante blanketter".

Instituttets kontaktperson sørger ligeledes for udarbejdelse af en projektbeskrivelse + titel, CV, udfyldelse af ansøgningsblanket, publikationsliste, referencer, tidsplan over forventet videnformidling, en årlig tidsplan for tilstedeværelse ved Syddansk Universitet, budget og udfyldelse af vejlederblanket.

Ansøgningsmaterialet sendes til ph.d.-skolens sekretariat på phdsek@sam.sdu.dk. Herefter sendes materialet i det relevante fagudvalg, som vurderer om kandidaten er kvalificeret til indskrivning ved ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Kontrakten udarbejdes/tilpasses af ph.d.-skolen (med et udkast fra det udenlandske universitet) med sparring fra Juridisk Kontor.

Ph.d.-skolen sørger for at indhente de påkrævede underskrifter. Når kontrakten er underskrevet indskrives den ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Hvis du/I ønsker at indgå en aftale om en double degree eller ønsker at høre mere om mulighederne herfor kan Ph.d.-skolen kontaktes på phdsek@sam.sdu.dk.

Sidst opdateret: 13.12.2020