Skip to main content
DA / EN

Bevilling

Rejsen går til England lige som Dronning Anna af Danmark

En bevilling til et forskningsophold skal give mere viden om Anna af Danmarks (1574-1619) betydning for Dansk-Britisk kulturel udveksling.

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 07-03-2024

Videnskabelig assistent David Hasberg Zirak-Schmidt har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på godt 2 millioner kroner under virkemidlet ”International postdoc”.

David Hasberg Zirak-Schmidt får mulighed for et 2-årigt forskningsophold ved School of English and Drama ved Queen Mary University of London i tæt samarbejde med professor i renæssancestudier, Warren Boutcher, som er ekspert i tidlig moderne europæisk litteratur.

Anna af Danmark

Anna af Danmark (1574-1619) var søster til Christians den 4., og en af den tidligt moderne periodes vigtigste royale kvinder. Hun var var gift med kong James 6. og 1. af Skotland og England. Hun var en fremtrædende kulturel skikkelse ved de skotske og engelske Stuart-hoffer, og hun spillede en stor rolle for etableringen af kulturel udveksling mellem Skotland, England og Danmark i perioden.

På trods af det er hun stort set ukendt i Danmark, og den engelsksprogede forskningslitteratur negligerer hendes danske baggrund.

Den kulturelle indflydelse har været overset

I projektet undersøges Annas rolle som kulturel formidler på to niveauer. For det første viser det, hvordan Annas forståelse af sin danske og Oldenborgske identitet spillede en afgørende rolle for hendes kulturelle indflydelse i Storbritannien. For det andet argumenteres der for, at der var en hidtil overset kulturel indflydelse mellem Skotland, England og Danmark, som af Anna af Danmark gjorde mulig.

Projektet Crossing the North Sea vil gøre Anna af Danmarks kulturhistorie mere tilgængelig, (gen-)introducere hendes betydning til det danske forskermiljø og revitalisere international forskning ved at sætte hendes danske baggrund i forgrunden.

Mød forskeren

Videnskabelig assistent David Hasberg Zirak-Schmidt er tilknyttet Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

Læs mere

Læs mere om bevillingen

Danmarks Frie Forskningsfond har uddelt 24,5 millioner kroner til 12 internationale postdoc-stipendiater, der skal styrke dansk forskning gennem internationalt samarbejde. Formålet med postdoc-bevillingen er at støtte yngre forskere i begyndelsen af deres forskerkarrierer og udvikle deres forskerkompetencer samt styrke deres internationale mobilitet.

Gå til siden

Redaktionen afsluttet: 07.03.2024