Skip to main content

Intravesical compartments in the bladder can affect microbiological culturing outcome: An experimental study in pigs

Kristian Stærk og Thomas Emil Andersen fra forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi har sammen med Louise Langhorn og Lene Feldskov Nielsen udgivet artiklen ”Intravesical compartments in the bladder can affect microbiological culturing outcome: An experimental study in pigs” i tidsskriftet Frontiers. I artiklen viser de, at bakterieforekomst i svineblæren ikke er jævnt fordelt og at man derfor kan få forskellige resultater ved måling på urin opsamling ved en vandladning (dvs. f.eks. forskel første og sidste del af vandladningen). Forskere målte på bl.a. massefylden af urinen samt bakterieantallet.

https://doi.org/10.3389/fruro.2022.1028778
Redaktionen afsluttet: 08.01.2024