Skip to main content

Fondsstøtte

 2021      
 kr.  120.000   Kræftens Bekæmpelse 
 kr.  75.000   Harboefonden 
 kr.  413.567   Rigshospitalet 
 kr. 30.000   EU - projekt Hipgen
       
 2020      
 kr. 500.000   Region Syddanmark, DBDS
 kr.   1.000.000   Region Syddanmark, Elitecenter
 kr.  18.000    Grosserer L.F. Foghts Fond
 kr.  50.000    Beckett-Fonden
 kr.  60.000   A. P. Møller Fonden 
       
2019      
kr.  100.000   Bloddonorernes Forskningsfond 
 kr.  60.000   Bloddonorernes Forskningsfond
 kr.  50.000   Kræftens Bekæmpelse
 kr.  50.000   Kræftens Bekæmpelse 
kr.    240.000   OUH Internationaliseringsfonden 
 kr.  60.000   OUH Prægraduatpuljen 
 kr.  60.000   OUH Prægraduatpuljen 
 kr.  20.000   Overlægerådets Forskningsfond
kr.    500.000   DBDS - Region Syddanmark
kr.    174.813   Region Syddanmark - Post Doc 
       
 2018      
 kr.  42.718   Max Th. Harding Larsens Fond
 kr.  617.720   Danmarks Frie Forskningsfond & SDU 
 kr.  50.000   Dagmar Marshalls Fond
 kr.  30.446   OUH Internationaliseringspuljen 
 kr.   150.000    Eva og Henry Frænkels Mindefond
 kr.  30.000   Fonden til Lægevidenskabens Fremme
       
 2017      
 kr. 25.000    Else & Mogens Wedell-Wedelsborg
 kr.  100.000    Bille Brahes Familiefond
 kr.    10.000    Danske Lægers Forsikring
       
 2016      
 kr.  30.000    Fabrikant Jørgen Møllers Mindefond
 kr.  25.000    Direktør Ib Henriksens Fond
 kr.  10.000    Carl & Ellen Hertz' Fond
 kr.  100.000    Dagmar Marshals Fond
 kr.    50.000    Fonden Lægevidenskabens Fremme
 kr.  70.000    Fonden Anders Hasselbalch
 kr.  50.000    Kræftens Bekæmpelse
 kr.  60.000    OUH Internationaliseringspuljen
 kr.  300.000    OUH Internationaliseringspuljen
       
2015       
 kr.  15.000   Guldsmed A.L. & D. Rasmussens Mindefond v/Overlægerådets Legatudvalg
       
2014       
 kr.  1.704.150    Veluxfonden
 kr.  550.000    OUHs Forskningsråd
 kr.  500.000    SDU ph.d.-stipendium
     
 2013      
 kr.  500.000    OUHs Forskningsråd
 kr.  200.000    La Jolla Institute, Californien
       
2012       
kr.    555.167    Danske Regioner
kr.  500.000    OUHs Forskningsråd
kr.    200.000    Region Syddanmark
kr.  5.000    Clara Hansens Mindelegat
       
 2011      
kr.  500.000    OUHs Forskningsråd
kr.  500.000    Region Syddanmark
kr.    213.156    Hørslev Fonden
kr.    25.000    Else Poulsens Mindelegat v. Overlægerådets Legatudvalg
kr.  10.000    Kong Christian den Tiendes Fond
kr. 2.000    Ingemann O. Buck's Fond v. Overlægerådet Legatudvalg
kr.    2.575    Klinisk Instituts Rejselegat
kr.  6.750    Klinisk Instituts TAP-pulje
       
 2010      
kr.  620.000    Danske Regioner
kr.    100.000    OUH Forskningsråd
 2009      
kr.  847.000    OUHs Forskningsråd
kr.    821.000    Center for Stamcellebehandling
kr.  9000    Lundbeckfonden
 2008      
kr.  1.350.000    Lundbeckfonden
kr.  812.000    Center for Stamcellebehandling
       
 2007      
kr.  2.000.000   Lundbeckfonden
kr.  634.362   Hjerte- og kræftcentret, OUH, særbevilling
kr.  115.988   Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom
kr.  112.682    Klinisk Institut, SDU
kr.  60.000    Colitis-Crohn Foreningen
kr.  10.000    Overlægerådets Legatudvalg
kr.    10.000    Guldsmed A.L. & D. Rasmussens Fond

Sidst opdateret: 19.08.2022