Skip to main content
DA / EN

Lighed i Sundhed Gennem Nyskabende Teknologi

Ulighed i sundhed i barndommen påvirker både fysisk og mental sundhed senere i livet. Graviditeten og især de første to år af barnets liv er en afgørende periode, som betinger barnets sunde udvikling og livsmuligheder. Store forskelle i barnets miljø lægger således et vigtigt fundament til såvel sociale forskelle i sygelighed senere i livet og til negativ social arv.

En undersøgelse viser, at 30 % af danske raskfødte børn bliver behandlet på et sygehus inden de fylder 15 måneder, og en femtedel af disse børn bliver indlagt til ’observation’. Dette betyder, at børn bliver sendt hjem fra sygehuset uden at få en diagnose.  Børn af sårbare familier har en øget risiko for at blive indlagt, det er derfor vigtigt at have fokus på denne målgruppe og deres udfordringer, hvis indlæggelser blandt 0-2-årige skal forebygges.

Det er en voldsom oplevelse for både børn og forældre, når børn bliver indlagt, og oplevelsen kan sætte spor langt ind i voksenlivet. Samtidig løbes der stærkt på landets hospitaler, og der er ikke kapacitet og sengepladser nok. Kommunen har desuden en stor andel af medfinansiering, når børn under to år indlægges. Der er derfor bred interesse for at forebygge indlæggelser af børn.

Ved SDU Health Informatics and Technology arbejder vi på et innovationsprojekt der omhandler, hvordan teknologi kan forebygge indlæggelser for 0-2-årige børn af sårbare familier. Projektet udføres i samarbejde med Svendborg kommune og OUH. 

Projektets formål

Projektet er bygget op omkring problemstillingen; børn af sårbare familier indlægges oftere end børn af ikke sårbare familier.
Fokus er på at afdække, hvordan teknologi kan forebygge indlæggelser af 0-2-årige børn af sårbare familier. 
På baggrund af problemstillingen er opsat 4 årsagshypoteser, som innovationsarbejdet tager udgangspunkt i. Årsagshypoteserne er udarbejdet på baggrund af litteratursøgning og dybdeinterviews og fokusgrupper med fagpersoner og repræsentanter fra målgruppen. 

• Børn af sårbare familier er mere syge 
• Sårbare familier er usikre, uvidende og utrænede i at aflæse deres børn 
• Sårbare familier mangler kompetent netværk og kontakter ofte sundhedsvæsnet
• Et stigende antal unge kvinder lider af angstproblematikker

Projektets forventede udfald

Succesfuld teknologi tager udgangspunkt i reelle behov og er forankret i organisationen. Ved brug af systematisk innovation vil projektet i samarbejde med borgere og offentlige og private aktører omsætte idégenerering og idéudvikling til konkrete løsninger, som kan udvikles, testes i relevante omgivelser og evt. implementeres i samarbejde med OUH og Svendborg Kommune.

 

Samarbejdspartnere

Projektet er et innovationsprojekt finansieret af innovationsnetværket Danish Healthtech.
Danish Healthtech er et nationalt innovationsnetværk, der sigter mod at styrke det nationale samarbejde omkring udvikling og test af sundheds- og velfærdsteknologi og at fremme samarbejdet mellem private virksomheder, kommuner, hospitaler og universiteter på tværs af landet. Syddansk Universitet er en af de i alt 11 partnere i netværket. 

Projektet er et samarbejde med OUH og Svendborg Kommune i regi af eHealth City Svendborg

Kontakt

Projektkoordinator: Camilla Panduro Nielsen, SDU Health Informatics and Technology, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.

 

 

 

 

 

Nyheder

Læs om de seneste aktiviteter i projektet.

Læs mere

SDU Sundhedsteknologi Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3541

Sidst opdateret: 02.01.2020