Skip to main content

RYGDATA:SDU

Tværfagligt forskningsprogram om rygsygdom

RYGDATA:SDU er et forskningsfællesskab der fokuserer på forløb, udredning og behandling i praksissektoren, hospitaler og i kommuner for borgere, der henvender sig med rygsmerter hos sundhedsprofessionelle. 

RYGDATA:SDU danner grundlag for forskningsprogrammet. RYGDATA:SDU er en registerbaseret database, der indeholder informationer fra danske offentlige registre suppleret med journaldata, surveydata og patientrapporterede data for patienter med rygsmerter. RYGDATA:SDU indeholder information om sociodemografi (alder, køn, familieforhold, uddannelse, indkomst m.m.), arbejdsmarked (overførselsindkomst, branchetilknytning m.m.), medicinforbrug (især smertestillende medicin), genoptræning (efter serviceloven og sundhedsloven), sundhedsforbrug (primær- og sekundærsektor). På undergrupper af rygpatienter indeholder RYGDATA:SDU information om f.eks. funktionsniveau, smertescore og livskvalitet.

 

Forskningsprogrammet bidrager til at: 

  • Beskrive rygpatienter og udvalgte subpopulationer,
  • Beskrive rygpatienters vej i sundhedssystemet på tværs af sektorer,
  • Beskrive udredning og behandling på tværs af sektorer,
  • Beskrive effekten af tiltag,
  • Vurdere effekten af behandlinger,
  • Validere indikatorer, der kan anvendes i kvalitetssammenhæng,
  • Vurdere økonomien bag interventioner,
  • Etablere prognostiske modeller, der kan understøtte valg af behandling og triagering i forbindelse med udredning og behandling,
  • Belyse ulighed i sundhed

Koordinatorgruppen for RYGDATA:SDU består af forsker og datamanager Christian Skovsgaard (Dansk Center for Sundhedsøkonomi, Institut for Sundhedstjenesteforskning), professor Jan Hartvigsen (Center for Sundhed i Muskler og Led, Institut for Idræt og Biomekanik) og professor Berit Schiøttz-Christensen (Forskningsenheden for Almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning). 

Sidst opdateret: 24.06.2024