Skip to main content

Tænk, hvis piger var lige så glade for naturvidenskab og teknik som drenge

KvanteKarina og Teknologiskolen er initiativer, som får børn og unge til at lege sig ind i den naturvidenskabelige verden. Regeringen afsætter millioner til flere initiativer. Men vi hænger stadig fast i kulturen om, at videnskab og teknik er for drenge

I en ny naturvidenskabsstrategi har regeringen afsat 180 millioner kroner til bl.a. at styrke børn og unges interesse og motivation for at dygtiggøre sig inden for naturvidenskabelige og tekniske fag.

Samtidig har regeringen et mål om, at 20 pct. flere danskere i 2025 skal fuldføre en videregående STEM-uddannelse (science, technology, engineering, mathematics).

Det er en vigtig og fælles sag at få de unge til at blive begejstret for den naturvidenskabelige og tekniske verden. Virksomhederne mangler arbejdskraft med naturvidenskabelig eller teknisk baggrund. Derfor prioriterer SDU aktiviteter, som indlevende forklarer og inspirerer børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab højt.

I børnehaver, folkeskoler og gymnasier

- Vi kan inspirere børn og unge til at blive fascineret af natur og teknik og måske oven i købet gøre det til deres levevej. Det er et bidrag, vi gerne yder, for som universitet har vi et medansvar for at sikre Danmarks fremtid, siger dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Martin Zachariasen.

KvanteKarina har i bedste youtube-stil og i absolut børne/unge-højde forklaret om vanskelige fysiske fænomener som kvantemekanik. Samtidig har engagerede undervisere skabt Teknologiskolen, som gennem leg med robotter og programmering skal stimulere og udvikle interessen for teknologiudvikling.

På SDU arbejder vi også med at udvikle nye læreruddannelser og undervisningsfomer, der kan gøre STEM til en integreret del af den daglige undervisning.

Vi er ude i børnehaver, folkeskoler og gymnasier. Vi afholder camps, hvor unge fra hele landet kan komme og fordybe sig i tekniske og naturvidenskabelige emner, vi inviterer skoleklasser ind på campus for at flyve med droner, splejse gener og bygge kæmpemolekyler af paprør.

Pigerne er ekstra interessante

Især ligger der et uudnyttet potentiale i forhold til pigerne. På mange tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er piger et særsyn, og hvorfor? I lande som Italien og Spanien er fordelingen meget mere lige, så det er altså ikke fordi, at hjernerne er skruet anderledes sammen.

- Pigerne udgør et enormt potentiale. Jeg har arbejdet meget i udlandet, og i f.eks. Italien og Spanien er andelen af piger i teknik og naturvidenskab meget højere end i Danmark. Arbejdsmarkedet er ved at udvikle sig i en meget spændende retning, og det bør de danske piger ikke gå glip af. Den skævvridning i Danmark skal vi have rettet op på, siger dekan Henrik Bindslev fra Det Tekniske Fakultet.

Han bakkes op af Cathrine Hasse, der er professor i innovation og læringsteori ved DPU Aarhus Universitet. Hun har tidligere i et forskningsprojekt set på kvinders fysikinteresse i henholdsvis Danmark og Italien.

Humaniora og naturvidenskab har været helt adskilt

I en artikel i Kristeligt Dagblad udtalte hun: ”fagene er ekstra mandsdominerede i Danmark, hvilket blandt andet skyldes vores uddannelseskultur: I Danmark har man i særlig grad lidt under, at humaniora og naturvidenskab har været helt adskilt. I for eksempel Italien er man mere åben for samtænkning. Det har ført til, at der er langt flere kvindelige fysikere”.

Derfor har Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet på SDU også koncentrationen vendt mod at lokke flere piger til.

Den 26. marts afsluttede vi en to-dages udsolgt IT Camp for piger. 35 piger fra hele landet havde taget to dage ud af deres påskeferie for at fordybe sig i bl.a. app- og robotprogrammering, algoritmer, analyse af Big Data og kunstig intelligens.

Campen var en stor succes for de tilstedeværende piger, men det er måske en helt anden tilgang til fagene i skolen, vi skal se på, hvis vi skal gøre op med vores kultur om, at naturvidenskab og teknik er for drenge.

Eksempler på SDU-tiltag, der har som mål at vække børn og unges interesse for STEM

Droner og robotter på skoleskemaet
Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring ved Det Naturvidenskabelige Fakultet og Dronecenteret ved Det Tekniske Fakultet, SDU, har indgået en 5-årig samarbejdsaftale, som vil sætte droner og robotter på skemaet på Mulernes Legatskole i Odense og udvikle og forandre undervisningen i matematik, naturfag og teknologi. 
Læs mere her.

Ide til pille
Et ugelangt forløb for gymnasieelever. 'Idé til pille' handler om lægemiddeludvikling og tager afsæt i en case, hvor tusindvis af unge danskere er ramt af en uhelbredelig kønssygdom. Klasserne skal syntetisere og analysere deres eget lægemiddel i SDUs laboratorier.
Læs mere her.

Teknologiskolen
Teknologiskolen er en frivillig forening, der tilbyder teknologisk orienterede fritidsaktiviteter for børn og unge i Odense og omegn. Foreningen er skabt af undervisere på Det Tekniske Fakultet.
Læs mere her.

Bygge droner og andre workshops på SDU.
For gymnasier. Læs mere her.

Laboratorium Assens
Samarbejde mellem Assens Kommune, tre gymnasieskoler og Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL).
Undervisning i matematik er kendetegnet ved, om elevens regnestykke er udregnet rigtigt eller forkert. Det gælder fra børnehaven, folkeskolens 0. klasse og frem til 3.g. De, som har kæmpet med ligninger, brøker og procentregning, kender følelsen af endnu engang at få røde streger og en ringe standpunktskarakter, fordi y = 2 var det forkerte svar. Konsekvensen er, at børn og unge ikke får øjnene op for matematikkens og naturfagenes muligheder og betydning. Men sådan behøver det ikke at være - og sådan bliver det ikke fremover for børn i dagtilbud og folkeskole i Assens Kommune.
Læs mere her.

Kvante Karina
Supersej teenagepige med egen youtube kanal, hvor hun fortæller om kærester (Mads), sin yndlingsfarve, tøjkriser, og andre livsvigtige teenage-emner – men også altid om fysik, fx universets mørke stof, opdagelsen af Higgs-partiklen og om Einsteins største gennembrud. Hele ideen med Kvante Karina er at vække børns og unges interesse for fysik og den enorme rolle, som fysik har i vores hverdag. Kvante Karina er udviklet i samarbejde med folk bag animationsfilmen ”Terkel i knibe”. Som garant for det videnskabelige indhold står en række fysik-forskere fra SDU. I forlængelse af Youtubekanalen arbejder SDU på at skabe undervisningsmateriale til kvantefysikken samt en såkaldt Kvanteportal, som skal gøre det nemt for fagpersoner at fortsætte det, Kvante Karina har sat i gang.
Læs mere her.

Marine Mammals Science Education
EU-finansieret projekt, der siger på at gøre STEM-uddannelser og jobs attraktive for unge mennesker. Projektet bruger bl.a. havpattedyr som omdrejningspunkt, og deltagerne i de forskellige arrangementer og workshops er naturfagslærere. Næste workshop er 24. og 25. marts, hvor et internationalt hold af naturfagslærere mødes på SDUs marinbiologiske afdeling i Kerteminde.
Læs mere her.

Naturvidenskabelig læreruddannelse
Læreruddannelserne ved UC Syddanmark og UC Lillebælt udbydes sammen med SDU en særlig naturvidenskabelig profil på læreruddannelsen. Læs mere her.

Energi i Fredericia
I Fredericia er en gruppe på 12 pædagoger netop begyndt på et aktionslæringsforløb omkring en undersøgelsesbaseret tilgang til science i dagtilbud med særligt fokus på energi. I forløbet igangsætter det pædagogiske personale bl.a. en række aktiviteter for at bringe energibegreber i spil sammen med børnene. Læs mere her.

Kontakt
Henrik Bindslev, dekan, Det Tekniske Fakultet.

Martin Zachariasen, dekan, Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Redaktionen afsluttet: 27.03.2018