Skip to main content

Publikationer Teknologiforståelse

Publikationer

Slot. M. F., Lorentzen. R. F.  & Hansen. T. I. (2021). Hvordan integreres teknologiforståelse i dansk? Læremiddel.dk

Slot. M. F. (2020). Elevers teknologiforståelse i digital projektdidaktik. I Graf, S.T., Mikkelsen, S.S., Petersen, M. R. (red.): Digital Projektdidaktik. Aarhus, Aarhus Universitetsforlag

Andreassen, R., Svabo, C., & Pedersen, R. R. (red.). (2020). Digitale liv: Brugere, platforme, selvfremstillinger. Roskilde Universitetscenter 

Svabo, C. & Borch, M. M. (2020). Oplevelseslæring og BioFabLab. MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik, 1(2020)

Shanks, M. & Svabo, C. (2020). Scholartistry: Creativity and the Future of the Liberal Arts. I W. Moner, P. Motley, & R. Pope-Ruark (red.). Redesigning Liberal Education: Innovative Design for a Twenty-First Century Undergraduate Education, Johns Hopkins University Press

Svabo, C. & Strandvad, S. M. (2015). Experience: Under the Influence of Things. I E. Kristiansen, & O. Harsløf (red.). Engaging Spaces: Sites of Performance, Interaction, and Reflection (s. 181-200). Museum Tusculanum

Svabo, C. & Shanks, M. (2014). Experience as Excursion: A Note towards a Metaphysics of Design Thinking. I P. Benz (red.), Experience Design: Concepts and Case Studies (s. 23-32). Bloomsbury Academic

Svabo, C. (2014). Medierede og forhandlede oplevelsesrum. I J. F. Jensen, S. Graakjær Smed, & C. Møller Østergaard (red.), MoOZ – Mobile OplevelsesZoner: Mobile medier, mobile brugere, mobile oplevelser (s. 501-522). Aalborg Universitetsforlag. ExCITe-serien Nr. 8 

Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S. M., Samson, K., Hertzum, M. & Hansen, O. E. (2014). Situated Design Methods. MIT Press. Design thinking, design theory 

Haldrup, M. & Svabo, C. (2012). Humanistiske teknologi- og designstudier. I T. Enevoldsen, & E. Jelsøe (red.), Tværvidenskab i teori og praksis (s. 201-222). Hans Reitzels Forlag. 

Svabo, C. (2008). Artefacts and the performance of an exhibition. Nordic Journal of Digital Literacy, 3(2), 113-129.

 

Sidst opdateret: 04.04.2023