Skip to main content
DA / EN

Anvendte metoder, teknikker og faciliteter

Gen ekspressionsanalyser
kvantitativ real-time PCR og low density arrays (LDA)
MicroRNA profiler

Proteomics
Fraktionering af cellekomponenter vha. gradient centrifugering
Membran protein oprensning
Protein oprensning fra væv
Protein kløvning og stage tip oprensning af prøver for massespektrometri analyse

Phage display teknologi til fremstilling af humane monoklonale antistoffer
Produktion, oprensning og karakterisering af monoklonale antistoffer
Antistof konjugering

Protein karakterisering
SDS-PAGE og immunblotting
ELISA
Immunprecipitation
FACS analyse

Cellekultur
Mammosphere formation assay
Cell sortering anvendende flow cytometry
siRNA-medieret knock-down

Generelle molekylær biologiske teknikker: Kloning, PCR, Sekventering
Ekspression af rekombinante proteiner i mammale, gær og bakterielle
ekspressionssystemer

Laser capture microdissektion af væv
Vævsmikroarrays (TMA)
Genkarakterisering

Sidst opdateret: 02.05.2023