Skip to main content
DA / EN

Cancer og Inflammationsforskning

På afdelingen forskes der på et højt internationalt niveau indenfor området cancer og immunsystemet ved hjælp af innovativ molekylær og biomedicinsk teknologi for at øge forståelsen af mekanismer for opståen af vigtige sygdomme og medvirke til at udvikle nye og mere individualiserede behandlinger.