Skip to main content
DA / EN

Om NanoSYD

Centrets overordnede forskningsområde er nanoteknologi med særlig fokus på tyndfilm, udvikling af organiske devices, nanofabrikation og nanofotonik. Grundlæggende forskning i tyndfilmvækst, ledningstransport og karakteristik er kombineret med anvendt forskning indenfor fremstilling og karakterisering af mikro- og nanoteknologibaserede devices. Vores studier fokuserer såvel på forbedring af selve devices, pålidelighed og stabilitet samt på opskalering. På denne måde bygger vi bro mellem det akademiske område og industriel udvikling. Devices bygget på organiske molekyler og polymerer inkluderer solceller, transistorer, dioder og sensorer.

Enheden undersøger og optimerer vækst af tyndfilm baseret på organiske og uorganiske forbindelser. Gennem selvsamling former organiske molekyler nanoskopiske aggregater med særlige optiske egenskaber. Disse egenskaber undersøges med diffraktionsteknikker, skannende probemikroskopi såsom skannende elektron- og ionmikroskopi samt kohærente og ikke-kohærente optiske teknikker. Yderligere lægger vi vægt på grundforskning og anvendt forskning i nanofotonik og nanoplasmonik som tværfaglige forskningsområder, der beskæftiger sig med produktion og manipulation af elektromagnetiske ekscitationer på sub-bølgelængde skala.

Leder af SDU NanoSYD

   

Horst-Günter Rubahn
Professor Dr. habil
Phone: +45 60113517
Email: rubahn@mci.sdu.dk

Klik her for en kort præsentation af centeret.

 

 


Sidst opdateret: 07.11.2023