Skip to main content

Forståelse af krop, helbred og sundhed gennem litteratur

18.03.2021

Der er mange fordomme om overvægt og alkohol. Derfor vil FLASH i samarbejde med Institut for Litteratur på Syddansk Universitet undersøge om skønlitteratur kan bruges til at fjerne fordomme, forbedre forståelsen af sundhed og sygdom, og ændre forudfattede meninger om livsstil og helbred. For at vi kan blive klogere på fordomme, og ændre dem, arbejder vi med forskellige historier. Det kan være historier, som forfattere allerede har skrevet, men det kan lige så godt være vores egne historier. Vi tilbyder derfor nogen af vores forskningsdeltagere fra leverscreeningsstudiet at medvirke i skrive- og læseværksteder, hvor man dels under kyndig vejledning læser korte tekster af danske forfattere – eksempelvis H. C. Andersen og Tove Ditlevsen – dels skriver selv. Historierne kan være alt fra fri fantasi, til historier med udgangspunkt i egne oplevelser eller tanker. Vi håber, at vi igennem læse- og skriveværkstederne kan nå frem til en anden måde at udforske helbred og sundhed på, end den gængse tilgang i sundhedsvæsenet, og at vores deltagere kan hjælpe os med at skabe værktøjer, der kan bruges til at komme fordomme til livs. Det bliver både sjovt og udfordrende! For at være med i vores skrive- og læseværksteder, skal du først deltage i Leverscreeningsstudiet, være mindst 30 år gammel og i en periode på mindst 5 år have drukket mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger (>14 genstande/uge for kvinder, og >21 genstande/uge for mænd), have sukkersyge eller være overvægtig. Du kan tilmelde dig til Leverscreeningsstudiet via dette link.