Skip to main content

Ditlev Nytoft Rasmussen PhD forsvar

12.03.2021

En   betydelige   del   af   den   voksne   befolkning   i   Europa   og   USA   har   et   skadeligt alkoholforbrug. Men der er stor individuel forskel i sårbarhed overfor alkohols skadelige virkning, som medfører, at risikoen for at udvikle leverrelaterede hændelser er forskellig fra person til person. Der er derfor et stort behov for markører, der kan forudsige, hvem der udvikler sygdom. Ditlev   Nytoft   Rasmussen   har   i   sin   PhD-afhandling   sammenlignet   ikke-invasivebiomarkører som fibroscanning, ELF-testen og algoritmer baseret på blodprøver med den nuværende guldstandard, leverbiopsi, mht. deres evne til at forudsige, hvem der udviklersygdom. I sin PhD beskriver Ditlev også, hvordan det at kende graden af arvæv i leverener afgørende for korttidsprognosen. Han beskriver yderligere, at hospitalskontakter der skyldes alkoholrelaterede problemer ikke er noget velegnet sted for screening og interventioner, der sigter mod at reducere den fremtidige forekomst af skrumpelever.

Forsvaret bliver afholdt over Zoom fredag d. 26. marts kl. 13.00-15.00. 

Link til forsvar: HER
Adgangskode: 943773


Bedømmelseskomité:

Per Stål, H7 Department of Medicine, Karolinska Institutet

Lasse Bremholm, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Janne Schurrmann Tolstrup, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Hovedvejleder:Maja Thiele, Center for Leverforskning, Odense Universitetshospital