Skip to main content

Øget synlighed af Studie-og trivselsvejledningen

Flere studerende skal have kendskab til Studie-og trivselsvejledningen

Udfordring:
Flere studerende efterlyser mere reklame og synlighed af Studie-og trivselsvejledningen og de tilbud Studie-og Trivselsvejledning udbyder. 

Beskrivelse af indsats:
Indsatsen indebærer forskellige tiltag bl.a. synlighed på digitale medier (Facebook og optimering af hjemmeside), pr-materiale og produceren af film. Videoerne introducerer dels de studerende til Studie-og trivselsvejledningen og giver de studerende redskaber til bl.a. studieteknik, akademisk praksis og trivsel. 

Formål:
Formålet er at flere studerende får kendskab til Studie-og trivselsvejledningen og derved gør brug af vejledningstilbud, hvis den studerende får brug for det.  

Status og opfølgning: 
Start efterår 2019.

Film samt hjemmeside forventes færdige i foråret 2020. 

Der arbejdes dog løbende på synligheden af Studie-og trivselsvejledningen.

Ansvarlig:
Studie-og trivselsvejledningen
Tlf.: 65501801  Mail: vejledning@sdu.dk

Kontaktpersoner: Sigrid Alison Rytz og Mikkel Storm Sørensen

Supplerende bemærkninger:

Tiltaget vedrører både temaet ”trivsel” og temaet ”information og kommunikation”. 

Status august 2020:
I løbet af 2019 er der sket en opdatering af vores trykte PR-materiale; det drejer sig om plakater og postkort.

Arbejdet med film er stået på i løbet af efterår 19 og forår 20. De første film er produceret og kan findes på Studie- og trivselsvejledningens hjemmeside.

Arbejdet med hjemmesiden er i gang. Der er sket en opdatering af forside, som skal virke mere overskuelig. Desuden foregår arbejdet med temasider i foråret 20. De første temasider er færdige og ligger på hjemmesiden.

Fremtidige projekter består bl.a. i at øge synligheden blandt administrativt personale med meget studenterkontakt, så de kan henvise studerende videre til Studie- og Trivselsvejledningen.