Skip to main content

Gruppeforløb: Boost din mentale styrke

Gruppeforløb omkring håndtering af stress og øget mental styrke

Udfordring:
Mange af de studerende oplever daglige stærke stress symptomer. Flere nævner at de har svært ved at balancere studieliv og privatliv og stiller ofte høje forventninger til dem selv og deres præstationer. 

Beskrivelse af indsats:
Udover at tilbyde de studerende individuel vejledning og webinarer omkring stresshåndtering, tilbydes der fra forårssemesteret 2020 også gruppeforløb omkring håndtering af stress og øget mental styrke.

Formål:
Formålet er at give de studerende redskaber til at håndtere og forebygge stressede perioder og give dem mulighed for at spare med andre i lignende situationer. 

Status og opfølgning: 
Gruppeforløbet starter på Campus Odense i foråret 2020. 

Med erfaringer fra Odense startes forløb i Sønderborg i efteråret 2020 (på engelsk).

 
Ansvarlig:

Studie-og trivselsvejledningen
Tlf.: 65501801  Mail: vejledning@sdu.dk

Kontaktpersoner: Sanne Choe Jensen og Mette Kvist

Supplerende bemærkninger:
Læs mere på: mitsdu.dk/studievejledning

Status august 2020:
Gruppeforløbet blev i foråret 2020 aflyst pga. COVID-19. I efteråret 2020 oprettes et online forløb med samme formål, men med mere fleksible rammer, som kan justeres ift. Corona. Da forløbet er online giver det mulighed for flere deltagere samtidig med, at studerende fra alle campusbyer kan deltage.

Forløbet har modtaget økonomisk støtte fra UFMs trivselspulje tildelt til pilotprojekter, der skal højde de studerende generelle trivsel.

Hertil planlægger og udvikler Studie-og trivselsvejledningen materiale omkring stress og mental styrke som skal være tilgængeligt og hjælpe den brede studenterpopulation.