Skip to main content

Medindflydelse

De studerende får direkte adgang til at påvirke udvikling af studenterrettede platforme

Udfordring:
De studerende angiver, at de ønsker at blive involveret i udvikling af SDU´s digitale platforme. 

Beskrivelse af indsats:
De studerende er repræsenteret i udviklingsprojektet ”En indgang til digitale platforme”. Dette arbejde fortsætter.

De studerende tildeles en permanent plads i arbejdsgruppen for udvikling af platformen mitSDU.dk

Formål:
De studerende får direkte adgang til at påvirke udvikling af studenterrettede platforme, så vi igennem samskabelse bidrager til at skabe mere trivsel og et inkluderende studieliv.

Status og opfølgning: 
Projektgruppen er nedsat.

Arbejdsgruppen nedsættes efterår 2019.

Ansvarlig:
Kommunikation
Tovholder Bettina Edelweiss (bee@sdu.dk)
Projektleder Kurt Bilde (kub@sdu.dk)
Webstrateg Trine Højlund Sandberg (trihs@sdu.dk)
 

Supplerende bemærkninger:
-

Status august 2020:
De studerende har været inddraget i projektet ’En indgang til digitale studenterplatforme’.

Studerende inviteres ind og skal være en del af arbejdsgruppen for uddannelse for indskrevne studerende.

Indsatsen anses for afsluttet.