Skip to main content

Indhold på mitsdu.dk

Opdatering af indhold på mitsdu.dk så det er hurtige og nemt at finde relevant information

Udfordring:
De studerende angiver, at de oplever mange døde links og fjernede sider på mitsdu.dk.

Beskrivelse af indsats:
Der igangsættes en indsats i samarbejde med fakulteterne om at opdatere døde links og fjernede sider.

Der iværksættes et arbejde med definition af årshjul for opdatering af indhold på mitsdu.dk. 

Formål:
De studerende finder hurtige og nemt relevant information.

Status og opfølgning: 
Start efterår 2019. 
Afsluttes i 2019.
Løbende driftsopgave.

Ansvarlig:
Kommunikation
Webstrateg Trine Højlund Sandberg (trihs@sdu.dk)
 

Supplerende bemærkninger:
Der er i dag en indrapporteringsfunktion, hvis brugeren rammer en død side. Disse indberetninger indgår i oprydningsarbejdet.

Årshjularbejdet igangsættes i regi af arbejdsgruppen for mitsdu.dk, hvor de studerende får fast plads.

Status august 2020:
Der blev igangsat en oprydningskampagne decentralt med fokus på døde links.

Indsatsen anses for afsluttet.