Skip to main content

Toiletter

Forbedring af toiletforhold

Udfordring:
De studerende giver udtryk for utilfredshed med toiletforholdene. Det drejer sig både om antallet (som er for få) og standarden af rengøring. 

Beskrivelse af indsats:
Der arbejdes løbende med at forbedre forholdene. Dels via renovering, prioriteret rengøring og etablering af flere toiletter.

Formål:
En bedre oplevelse af de eksisterende toiletter. 
At der tilvejebringes et passende antal toiletter som matcher personbelastningen.

Status og opfølgning: 

Der er arbejdes løbende på alle 3 punkter, hvorfor der ikke er en decideret start eller slut dato.

Ansvarlig:
Teknisk service
Henrik Ravn (hem@sdu.dk)
Leif Jensen (lj@sdu.dk)

Supplerende bemærkninger:

-

Status august 2020:
Der arbejdes fortsat med at forbedre toiletforholdene.
Der er imidlertid begrænset fremdrift som følge af Corona-situationen.